Mary Deniz Erdede

   Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile tamamladım. Lisans eğitimime devam ederken, klinik stajım süresince; disleksi, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, otizm veya Asperger tanısı almış olan çocuk ve ergenler ile çalıştım. Daha sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek onur derecesi ile mezun oldum. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nı tamamladım. ‘Sistemik Terapi’ ve ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ ekolleri başta olmak üzere eklektik olarak birey, çift ve aileler ile çalışmaya başladım.

    Ardından, Dünya’nın önde gelen üniversitelerinden, Queen Mary University of London ’da Klinik Psikoloji yüksek lisansımı onur derecesi ile tamamladım. Bu süreçte Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden 1. Düzey EMDR eğitimini aldım ve travma alanında danışan kabulüne başladım. Bugün aktif olarak, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü uzman psikolog olarak çalışmaktayım. Ayrıca farklı ekollerde uygulamalı eğitimler almayı sürdürerek deneyimlerimi genişletmekteyim.

    Akademik geçmişim ve tamamladığım eğitimler ışığında, meslek etiğini gözeterek; yetişkin, çift ve aileler ile çalışmaya devam etmekteyim.

EĞİTİM:

QUEEN MARY UNIVERSITY of LONDON Faculty of Medicine and Dentistry M.Sc. Mental Health: Psychological Therapies, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Onur Derecesi) Londra, İngiltere 2021-2022

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yüksek Lisans (Yüksek Onur Derecesi) İstanbul, Türkiye 2020-2021

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji, Lisans (Onur Derecesi)

SERTİFİKALAR:

● EMDR 1. Düzey – Davranış Bilimleri Enstitüsü

● Aile Danışmanlığı Sertifika Programı – Marmara Üniversitesi

● Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı – Dr. Nevin Dölek

● Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Nevin Dölek

● Çocuk ve Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Bade Vardarlı

● Terapötik Kartlar Eğitimi – Doç. Dr. Durmuş Ümmet

● İntihar Yönelimli Danışanla Çalışma Eğitimi – Uzm. Dr. İmbat Taşkın,

PROJELER:

QUEEN MARY UNIVERSİTY of LONDON / Tez, Tez Danışmanı: Dr. Alessandro Valerio Tridico. Bilişsel Terapilerin Suça Sürüklenen Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Sistematik Derleme. Londra, İngiltere. 2022

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / Bitirme Projesi Proje Danışmanı: Prof. Dr. Yavuz Erişen İlkokul Psikolojik Danışmanlarının COVID-19 Pandemisi Sürecindeki Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. İstanbul, Türkiye. 2020

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ / Grup Projesi, Mentör: Prof. Dr. Canan Ergin. COVID-19’un Özel Sektörde Çalışan Genç Yetişkinlerdeki Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. İstanbul, Türkiye. 2020

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ / Grup Projesi-Ölçek Geliştirme. Mentor: Dr. Ayfer Dost Gözkan. Geliştirilen Ölçek: Sosyal Medyanın Tüketime Etkisi (Dönem Birinciliği)

Çalışma Alanlarım:

● Ergen Terapi

● Yetişkin Terapi

● Çift ve Aile Terapisi

● EMDR Terapisi

Tamamladığım Eğitimler

● EMDR 1. Düzey – Davranış Bilimleri Enstitüsü

● Aile Danışmanlığı Sertifika Programı – Marmara Üniversitesi

● Kriz Travma ve Yas Danışmanlığı – Dr. Nevin Dölek

● Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Nevin Dölek

● Çocuk ve Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Bade Vardarlı

● Terapötik Kartlar Eğitimi – Doç. Dr. Durmuş Ümmet

● İntihar Yönelimli Danışanla Çalışma Eğitimi.

DENEYİMLER:

PSIKOMORE DANIŞMANLIK MERKEZİ, Uzman Psikolog, İstanbul, Türkiye 2022-Halen

● Ergen, birey, çift ve ailelere çevrimiçi psikolojik danışmanlık vermek

● Kriz, travma ve yas danışmanlığı yapmak

● Psikolojik danışmanlık ve klinik psikoloji ile ilgili aylık bülten için makale yazmak

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, Uzman Psikolog, İstanbul, Türkiye, 2020-Halen

● Çağdaş Eğitim Projesi kapsamında lise öğrencileri ve aileleri ile görüşmeler yapmak

● Proje için gerekli formlar hazırlamak

● Yönetim kurulu toplantılarına katılarak projeyi iyileştirmeye yönelik çalışmak

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI, Stajyer Psikolog, İstanbul, Türkiye, 2019-2020

● Kadın sağlığı eğitici eğitimlerine ve cinsel sağlık seminerlerine asistan olarak katılmak

● Eğitime katılan uzmanları arayarak uygulama takibini yapmak

● Üniversitede cinsel sağlık ile ilgili bilgilendirici seminerler düzenlemek

İDEM DİKKAT GELİŞTİRME VE AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ, Stajyer Psikolog, İstanbul, Türkiye, 2018

● Çocuk ve ergenlerle dikkat geliştirici etkinlikler yapmak

● Disleksi teşhisi konmuş olan çocuklarla okumalar yapmak

● Otizm ve Asperger tanısı almış çocuklarla özel çalışmalar yapmak.

Üyelikler

● Türk Psikologlar Derneği

● EMDR Türkiye Derneği


Arayınız...
Verified by ExactMetrics