suna basmacı

1974’te Samsun ‘da doğdum. Evli ve on sekiz yaşında bir kız annesiyim. 1995’te İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdim. 1998’de İ. Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimi ve Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlık Eğitimini tamamladım. Ayrıca Klinik Psikoloji Doktora tez dönemindeyim. Terapi eğitimlerim sırasında Çözüm Odaklı Terapinin işlevsel gücüne inandım ve psikoterapi çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını benimsedim. 

Meslek hayatım boyunca yurtiçi ve yurtdışındaki danışanlarıma yüz yüze ve online danışmanlık çalışmalarımı etik ilkeler doğrultusunda  sürdürmekteyim. Ayrıca boşanma öncesi ve sonrası süreçlerde aile mahkemelerinde 2002’den bu yana bilirkişilik görevi yapmaktayım. 25 yıllık psikolojik danışmanlık meslek hayatım ve tecrübelerim doğrultusunda özel ve devlet kurumlarında farklı insanlarla birlikte çalışma ve birçok çocuk, aile, çift ve bireyin yaşamına her açıdan dokunma fırsatım oldu. Değişimi ve dönüşümü yönetmek her zaman meslek yaşamı için iyi bir testtir. Geriye dönüp baktığımda zaman içinde bu süreci çok iyi değerlendirerek testleri geçtiğimi gördüm.  Bu nedenle almış olduğum eğitimler ve tecrübelerim doğrultusunda psikoterapi seansları sırasında eklektik ve bütüncül bir yaklaşımla sizleri kolaylıkla anlayabileceğimi verimli ve sonuç odaklı bir terapi süreci geçireceğimizi düşünüyorum.  İşini severek yapan ve ayrıntıları çok önemseyen biriyim. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeteneklerimi geliştirmeyi çok önemsiyor, bu amaçla insan ilişkilerinin öğreticiliğinden faydalanmak gerektiğini düşünüyorum

Suna KILIÇ BASMACI olarak , Özel İdem Aile Danışmanlık Merkezi’nde Çocuk, Ergen, Yetişkin, Çift ve Evlilik Danışmanlığı Aile Danışmanlığı alanlarında hizmet vermekte olup ayrıca topluma yönelik gönüllü danışmanlık, eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmekteyim.

TPDR Derneği, Çift ve Aile Terapisi Derneği (ÇATED),Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT), ve Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği(CİSED) üyesiyim.

KATILDIĞIM KURS VE EĞİTİMLER 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimleri Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR (2008 ),
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ile Depresyon Eğitimi Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR (2008),
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ile Özgül Fobi Eğitimi Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR(2008),
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ile Sınav Anksiyetesi Prof Dr. Hakan TÜRKÇAPAR (2008),
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ile Somatoform Prof Dr. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR(2008),
 • Kognitif Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi -ODTÜ (2009),
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi- Prof Dr.Clark (2009),
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi Marmara Üniversitesi (2013),
 • Akılcı Duygusal Terapi- Öğrt Grv.Mehmet Güven (1999),
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi UNICEF,
 • Duygu Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü -CİSED,
 • İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü -CİSED,
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi -Nevin Dölek,
 • Çocuklarda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Okan Üniversitesi,
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi- Prof. Dr. Süleyman Doğan,
 • Etkili İletişim Eğitimi- YÖRET Vakfı,
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma RAM (2009),
 • Yetişkin Psikoterapisi 2010,
 • Eğitimcinin Eğitimi- Aydın Üniversitesi,
 • Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Problemi Öğretmen, Aile Tutumları Konferansı –Prof. Dr. Bengi Semerci (2006),
 • CAS Bilişsel Değerlendirme Ölçeği Çalışmaları Semineri Yard.Doç Dr. Tamer Ergin,
 • EFT Uygulayıcı Sertifikası (Emotional Freedom Techniques Practitioner) Yeditepe Üniversitesi,
 • Çocuk-Ergen Psikopatolojisi Eğitimi- Doç. Dr. Osman Sabuncu, (2010),
 • Çocuk-Ergen Klinik Görüşme ve Davranış Bozuklukları Eğitimi- Doç. Dr. Osman Sabuncu(2010),
 • Depresyon Terapi Eğitimi -Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği, Psikiyatrist Muzaffer Uyar,
 • Ailelerle Grup Çalışması (2000),
 • Ailelerle Grup Çalışması ve Sosyal Beceri Problemi olan Çocuk ve Aileyle Çalışma(2000),
 • Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığında Değerlendirme(Ailedeki örüntülerin tanımlanması) (2013),
 • Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuramları I ve II (2013),
 • Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler(2013),
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığında Önleyici Hizmetler(2013),
 • Evlilik Öncesi ve Evlilik İlişkileri (2013),
 • Aile hukuku ve Çocuk hukuku(2002)
 • Özel Ailelerle Psikolojik Danışma(2002)
 • Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığında Cinsellik(2013)
 • Yetişkinde Psikopatoloji ve Aile Danışmanlığı (2013)
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığında Şiddet, Kayıp, Kronik Hastalığı Olan Bireylere Sahip Olma Alkolizm, Madde Kullanımı Konularla Çalışma (2013)
 • Etkili Ebeveynlik ve Ebeveyn Arabuluculuğu, Kişilik Kuramları (2000-2013)
 • Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları(Dinamik, Stratejik, Yapısal, Yaşantısal Kuramlar ve Uygulamaları, Bilişsel-Davranışçı Kuram ve Uygulamaları ve Post-modern Yaklaşımlar (Çözüm Odaklı, Öyküsel Kuramlar ve Uygulamaları),
 • Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri (2013),
 • Çiftlerin Evlilik Öncesi Uyum Süreçleri, Evliliğe Hazırlık Süreci (2013),
 • Evliliğin İlk Zamanları ve Evliliğe Alışma Süreci, Eşler Arasında Rol Dağılımı Romantik İlişkinin Desteklenmesi,
 • Boşanma Sürecinde Çocuklara ve Ailelere Yönelik Eğitim (2000-2013)
 • Ailede Eğitim Süreci (1997,2013) ,
 • Ailede Sosyal Beceri Kazanımı, Okul-Aile İlişkisi ve İletişimi (1997-2013),
 • Okulla ilgili Sorunlar ve Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu MEB.(1997-2013),
 • Özel Eğitim Kapsamında Çocuğu Olan Ailelere Destek Eğitimi (2000-2013),
 • Aile, Sağlık ve Cinsellik Eğitimi (2013),
 • Ailede Sağlık Bilinci, Cinsellikle ilgili Temel Kavramlar , Ailede Cinsel Sorunlar: Kadında Cinsel Sorunlar / Erkekte Cinsel Sorunlar , Cinsel İşlev Bozukları ve Yaklaşım Biçimleri (2013),
 • Hamilelik ve Cinsel Sorunlar (2013),
 • Yaşlılık Dönemi Cinsel Konular (Menopoz, Andropoz)(2013),
 • Boşanmış Aile Çocukları Grup Çalışması-MEB (2009),
 • Grupla Psikolojik Danışma , Debriefing (Psikolojik Anlamlandırma) Sınıf ,Okul Temelli Müdahale Eğitim –UNİCEF,
 • Uluslararası Gençlik Ödülü (Edinburg Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü ) Ödül Lideri Eğitimi -TİKA (2002),
 • Psikososyal Okul Temelli Müdahale Eğitimi UNICEF,
 • Boşanmış Aile Çocukları ile Grup Çalışması Eğitimi MEB,
 • Ritim Bozukluğu Eğitimi RAM, 2009,
 • Özel Eğitim Semineri (30 saat) MEB, 2009,
 • Psiko-eğitim Semineri (18 saat) MEB 2006,
 • Bağımlılıkla Mücadele Kursu MEB 2015,
 • Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Eğitimi Doç Dr. Osman Sabuncu(2010),
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, Ümran Korkmazlar,
 • Yaşam Koçluğu Eğitimi ,The Coaching Instıtute, Fa Coach Akademy 2006,
 • NLP Practioner Eğitimi,Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi &Freud Üniversitesi,
 • Bilinçaltı ve Olumlamalar Eğitimi Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi & Freud Üniversitesi,
 • Ergenlerle Bilişsel Çalışmalar Okan Üniversitesi,
 • Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Süpervizyon Eğitimi YÖRET (2015),
 • Aktif Öğrenme -Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ,
 • Psikososyal Müdahale UNİCEF,
 • Kaynaştırma Öğrencileri BEP Hazırlama -MEB,
 • Bilsem Özel Yetenekli Öğrencileri Tanılama Süreci -MEB,
 • Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Eğitimler- MEB, RAM.
 • Okullarda Disiplin Süreci -MEB,RAM
 • Mesleki Yönlendirme Lise ve Üniversite Tercih Danışmanlığı- MEB (2015),
 • İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri(18 saat) ,MEB (2008),
 • Okul ve Öğrenme Temelli Problemlerde Aileyle Çalışma (2000)
 • Stres Yönetimi ve Bach Çicekleri Wellness Eğitimi (2018) ,
 • Orta Öğretim Sınıf Rehberlik Programı –MEB (2006),


TEST EĞİTİMLERİM

 • TKT 7-11Temel Kabiliyetler Testi Eğitimi (90 saat)- MEB 2002,
 • WISC-R Zeka Testi Eğitimi Psikolojik Testler Derneği, 2008,
 • MOXO Dikkat Eksikliği Hiperaktivite, Dürtüsellik Testi -MOXO Türkiye,
 • CAT Projektif Test Eğitimi -Psikolojik Testler Derneği, 2011,
 • L. DUSS ve BLACKY’nin Resimleri Eğitimi -Psikolojik Testler Derneği, 2011,
 • Benton Görsel Algı Hafıza Testi -Psikolojik Testler Derneği,
 • Bender-Gestald I, Bender- Gestald II Psikomotor Algı ve Koordinasyon Testleri Psikolojik Testler Derneği,
 • Frosting Görsel Algı ve Motor Testi Psikolojik Testler Derneği,
 • Frosting Benton Burdon Dikkat Algı Testleri Eğitimi –Doç Dr Müge YÜKSEL,
 • Metropolitan Olgunluğu Testi, Psikolojik Testler Derneği, 2011,
 • Peadody Kelime Tanıma Testi,Psikolojik Testler Derneği, 2011,
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)- Doç Dr. Müge YUKAY (2010),
 • Draw a Person Testinin Analitik Açılımı ve Zeka Testi olarak yorumlanması Eğitimi Psikolojik Testler Derneği, (2011),
 • Zeka Oyunları Temelli Bilişsel Gelişim Programı -Türk Beyin Takımı,
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamaları -MEB,
 • GESSELL Testi Yorumlama ve Raporlama Dr. Müge YUKAY YÜKSEL (2010),
 • Hacettepe Kişilik Envanteri Uygulama ve Raporlama,
 • SCL- 90 Uygulama ve Raporlama,
 • Duygu Durum Ölçekleri,
 • Dikkat Algı Ve Konsantrasyon Testleri,
 • Play Attention Eğitimi –Üstün Zekalılar Enstitüsü,
 • İşitsel Algı Uygulama Eğitimi –Selvi PEARSON, Larz PEARSON (2013),
 • Hafıza ve Konsantrasyon Eğitimi –Selvi PEARSON ,,Larz PEARSON (2013),
 • İlk yardım Eğitimi Kursu MEB (2015),
 • KUDER Mesleki İlgi Envanteri (2000),
 • Mesleki Yönelim Envanteri (2000),
 • KDE Kendini Değerlendirme Envanteri (2001),
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği (2000),
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (2002),


KATILDIĞIM SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 • Okullarda Kriz Müdahale ve Travma Konusunda Çalışmalar UNICEF,
 • Psikososyal Projesi Formatör MEB. UNICEF, 2000,
 • Marmara Depremi Mağdurlarına Psikoterapi Desteği UNICEF,
 • Gölcük Yalova Deprem Mağdurlarına Kriz Müdahale ve Psikoterapi UNICEF,
 • Eskişehir Deprem Mağdurlarına Grupla Psikolojik Danışama UNICEF MEB,
 • Grupla Psikolojik Danışma Debriefing (Psikolojik Anlamlandırma) Sınıf, Okul Temelli Müdahale Eğitim Formatör UNICEF, MEB (1999-2015),
 • Cinsel İstismar Konusunda Sosyal Sorumluluk Projesi MEB,
 • Soran Sorgulayan Gençler İçin Öğretmen Eğitimci Destek Projesi –AKBANK ,MEB,
 • Hayvan Barınaklarında Gönüllü Çalışma,
 • Meslek Secimi ve Tercihler Konusunda Öğretmen. Öğrenci ve Ailelere Eğitim,
 • Kardeş Okul Projesi Kapsamında Komşu Okul Öğrencilerine Akademik Destek,
 • Boşanmış Aile Çocuklarına Yönelik Grupla Psikolojik Danışma,
 • Sınav Kaygısı Konusunda Grupla Psikolojik Danışma,
 • Liselerde Alan Seçimi, Meslek Seçimi Konusunda Veli ve Öğrenci Seminerleri,
 • Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Kapsamında İstanbul MEB Formatör Eğitimci, 
 • Öğrencilere ve Öğretmenlere yönelik projede ‘Sağlıklı Hayat İçin,’ ‘Dumansız Hayat İçin’, Teknolojiye Bağımlı Yaşamamak’ Bağımlılıkla Mücadele Projelerinde Formatör Eğitimci (1500 kişiye eğitim) (2014-2015),
 • Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi MEB (2015),
 • Misafir Öğretmenim Projesi,
 • Bağımlılıkla Mücadele Projesi Eğitmen MEB,
 • Madde Kullanımı ve Korunması Kapsamında Eğitim –MEB,

Yeşilay –TBME (Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Ediyor) Projesi,

 • ÇALIŞMA ALANLARIM
 • Çocuk Ergen Danışmanlığı,
 • Aile Danışmanlığı,
 • Çift ve Evlilik Danışmanlığı,
 • Yetişkin Danışmanlığı,
 • Boşanma Öncesi ve Sonrasında Danışmanlık,
 • Cinsel Danışmanlık,
 • Online Danışmanlık,
 • Özel Gereksinimli Çocuklara, Ailelerine Danışmanlık,
 • Üstün Çocuklara Yönelik Danışmanlık,
 • Okul Başarısızlığı,
 • Dikkat Algı ve Konsantrasyon Testleri,
 • Projektif Testler,
 • Çocuk Gelişim Testleri,
 • WİSCR Zeka Testi Uygulama ve Raporlama,

 

VERDİĞİM SEMİNERLER 

 • Aile Olabilmek,
 • Evlilikte Karşılıklı Güven İlişkisi,
 • Aşk ve Sevgi Üzerine Derlemeler,
 • Teknoloji Bağımlılığı (Yetişkin ve Çocuk),
 • Ebeveyn Tutumları,
 • Evlilikte Cinsel Yaşam,
 • Eşler Arası Sağlıklı İletişim,
 • Okul Başarısızlığı Nedenleri Konulu Ailelere Seminer,
 • Okul Başarısı Konusunda ve Motivasyon Seminerleri,
 • Sınav Kaygısı Semineri (Ailelere), (Öğrencilere), 
 • Öfke Kontrolü (Çocuk ve Yetişkin),
 • Cinsel Gelişim ve Anne Baba Tutumları,
 • Stresle Başa Çıkma Yolları,
 • Madde Bağımlılığı Mücadele Konusunda Seminer,
 • Etkili Ders Çalışma Teknikleri,
 • Alan ve Mesleki Yönlendirme Kariyer Danışmanlığı,
 • Doğru Hedef Belirleme Teknikleri, 
 • Çocuğum Büyüyor,
 • Mutlu Bir Evlilik, 
 • Evliliğe Hazırlık Sürecinde Sağlıklı Adımlar,
 • Bebeğimi Bekliyorum,
 • Evlilikte Eş Olabilmek ve Anne Olabilmek Adına Söyleşi,
 • Eşlerde Öfke Kontrol Problemi,
 • Öfke Kızgınlık ve Duygusal Triaj,
 • İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı (Öğrenci Semineri), (Anne-Baba Semineri),
 • Zaman Yönetimi,
 • Erteleme Alışkanlığı,

 

Arayınız...
Verified by ExactMetrics