Aile Danışmanlığının Amaçları:    

 Aile bireyleri arasındaki uyuma götüren sözel iletişimi güçlendirmek; Kötü fonksiyon gören ailelerin üyeleri zıt kutuplarda toplanıp birbirlerinin iletişim çabalarını işitmeme, dikkate almama eğilimindedirler. Konuşmama yolunu seçebilirler. Aile danışmanlığında amaçlardan bir tanesi de aile üyelerine, birbirlerini dinleme ve anlama konusunda yardımcı olarak, diğerlerinin onlarla nasıl iletişime girmeye çalıştıklarını ve bu arada olan belirsizlik ve karmaşayı çözmeye çalışmaktır.

·Duygusal iletişimi güçlendirmek; Genelde ailenin bir ya da birden fazla bireyi emosyonel olarak diğerlerinden izoledir. Bu bireylerin diğerlerinden duygusal mesajlar almada ve onlara bu tür mesajlar vermede zorlukları vardır. Amaç bu emosyonel izolasyonu sona erdirmektir. Bunun için terapist aile bireylerine duygularını ifade etmede ve diğerlerinin hislerini anlamada yardımcı olur. 

·Ailede güç dengesini yeniden sağlama; Ailelerde sık karşılaşılan problemlerden biri de otorite dengesizliğidir. Çocuk kimsenin kendisini dinlemeden emirler verildiğini, evin hanımı kocasının kendine danışmadan aileyi etkileyen kararlar aldığını ya da ailede problemli ya da hasta bir bireyin bütün aileyi kontrol ettiğinden şikayet edebilirler. Oturumlarda ele alınana ana konulardan birisi de ailedeki bu problemi ortaya koyup ailedeki bireylerin bu sorunu açıkça konuşmaların’ sağlamak olmalıdır.

· Ailede içinde probleminin belirlenmesi; Ailede değişen sosyal şartlarla (örneğin kocanın işini kaybedip hanımının işe başlayarak evin geçimini sağlar hale gelmesi) evde roller de değişebilir. Aile danışmanı, çiftlerin bu yeni rollere uyum sağlamaları konusunda farklı teknikler kullanarak aile içi onarılma sürecine destek olmaya çalışır.

· Akut problemlerin çözümü; Boşanma, ölüm, intihar teşebbüsleri, işten atılma gibi ailenin karşılaştığı akut sorunlar karşısında aile danışmanına başvurulabilir. Bu gibi kriz durumlarında öncesi ve sonrasında önleyici rehberlik ve rehabilite edici önlemlerin uygulanmasında danışmanlık yaparak aileye destek görevini üstlenir.

·Bireye yönelen suçlamaları önlemek; Ailelerin çoğunluğu (aile danışmanlık uygulaması alan ) ailenin bir bireyini hasta birey olarak nitelendirir ve damgalar. Bu birey aile tarafından sorunların ve evdeki bütün sıkıntıların temeli olarak görülür. Böylece aile hem problemi daha basit indirgemiş hem de diğer bireylerin sorunda olan paylarından kaçmış olur    Danışmanın amaçlarından biri de bu durumu ortadan kaldırmaktır.

“Kişi, diğer kişilere ve olaylara karşı olan bakış açısını değiştirdiğinde, onların da kendisine karşı değiştiğini görecektir…” James Allen

 Aile danışmanlığı sayesinde, aileler ve aile kurmak isteyen bireyler yaşadıkları problemleri aile danışmanı eşliğinde profesyonel yardım alarak çözme imkânı bulabilmektedir. Aileler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşmazlıkların doğurduğu gerginlik sebebiyle merkezimize başvurmaktadır. Birbirini çok severek evlenen bireyler, evlendikten sonra hayal kırıklığına uğrayabilir, karşılaştıkları problemlerle baş etmekte güçlük yaşayabilirler. Çatışmalar veya eksik iletişim, aile fertlerinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemeleri gibi bir çok sorun yaşayabilirler. İlişki yaşayan çiftlerin problemleri genellikle birbirlerine yansıdığından, ilişkinin yapısı da göz önünde bulundurularak sorunların beraber ve ele alınması gerekir. Bu gibi durumlarda, problemler çözümsüz bir hal almadan bir uzmandan evlilik terapisi ve aile danışmanlığı almak, problemlerinize farklı şekillerde bakarak çözüm yolları geliştirmenizi, iletişim sorunlarınızı aşmanızı ve daha kaliteli bir evlilik hayatı yaşamanızı sağlayabilir.   İlişkilerin geleceğine yatırım yaparak daha mutlu bir evliliğin temelleri atılabilir.

Aile Danışmanlığına İhtiyaç Duyulan Durumlar:

Eşler arası iletişim problemleri

Aile İçi İletişim

Bağımlılık

İlişkide Hayal Kırıklığına Uğrama 

Ebeveyn Çatışmaları -Çocuklar

Ebeveyn Çatışmaları -Ergenler

Ebeveynliğe Geçiş Zorlukları

İşyerinde ve Evde Rol Uyumu

Eğlence Aktiviteleri Konusunda Anlaşmazlık

Aşk ve Sevgi Kaybı

Kişisel Farklılıklar

Şiddetli Geçimsizlik

Anlayışsızlık

Aldatma

Kıskançlık

Suçlama 

İlişkide Güven Problemleri 

Ayrılık ve Boşanma Süreci

İletişim Problemleri

Çocuk Sahibi Olma 

Anne- Babalık Rolü ve Eğitimi

İkinci Evlilik Ve Uyum Problemleri

Ebeveyn – çocuk arası iletişim sorunları

 Aile içi şiddetli geçimsizlik, öfke problemi

Aldatma

Üvey Anne ve üvey baba olmak

 İkinci evlilikler ve yaşanan problemler

Üvey Çocuk Problemleri

Cinsel Sorunlar

Cinsel İstismar

Sözlü ve/veya Fiziksel Şiddet

Okul Sürecinde Çocuklara Yönelik Danışmanlık

Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Etkisi

Ailelerden Kaynaklı Sorunlar

Evliliği Yürütme Konusunda Yaşanan Kararsızlık

Maddi Sorunlar (iflas, iş kaybı vb…)

Ailede Yaşanan Hastalık Sonrası Sorunlar

Ailede Yaşanan Kayıp Sonrası sorunlar( yas-matem)

Orta Yaşa Geçiş Problemleri

Emeklilik

Aile Danışmanlığı

Aile birlikteliğinin bozulması

Boşanma öncesi ve sonrasında danışmanlık

Eşlerin ailelerinin evliliğe etkisi

Aile üyeleri arasında iletişim problemlerinin yaşanması

Eşler arası cinsel sorunlar

 Yas , matem

Maddi sorunlar (iflas, iş kaybı vb…)

Ailede yaşanan hastalık ya da kayıp sonrası sorunlar

 Hamilelik sürecine yönelik destek

 Ekonomik sürecin yönetilmesinden kaynaklı problemler

Okulla ilgili sorunlar

Cinsel Danışmanlık

Kök ailelere( Kayınvalide, Kayınpeder ,Kardeşler )yönelik tutumların evliliğe yansıması

Tek ebeveyn olarak aile yaşamını daha sağlıklı devam ettirme konusunda danışmanlık

Güven Problemleri

Kıskançlık

 Ev içi sorumluluklar

Çocuğun akademik olarak yönlendirilmesine yönelik sorunlar


Call Now Button