MOXO Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Testi

Moxo dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş ADHD-DEHB (attention-deficit hyperactivity disorder = dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu   “çevrimiçi” dikkat ölçme testidir. Moxo, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir. 


Benton Görsel Bellek Testi

Benton Görsel Bellek Testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir. 1974 yılında Benton tarafından geliştirilmiştir. 8 yaş üzeri çocuklara uygulanan Şekillerin kullanıldığı testte bakarak çizim, akılda kalan resmin çizimi, birçok şekil arasından tanıma şeklinde bellek testi yapılmaktadır. Şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendiren Benton Görsel Bellek Testi, görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

CAS (Cognitive Assessment System) Bilişsel Değerlendirme Sistemi

CAS Cognitive Assessment System bilişsel değerlendirme sistemi , bireylerin bilişsel alana yönelik güçlü ve desteğe açık alanlarının belirlenmesi konusunda bize yardımcı olur. Akademik sorunlarda özellikle öğrenme güçlüğünde sorunun altında yatan nedenlerle ilgili güçlü veriler elde edilebilmektedir pass teorisini temel alan 5-17 yaşları arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiş 4 ölçek, 12 alt testten oluşan bir testtir. Uygulama bir ile iki saat arası bir zaman almaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Danışmanlığı

Günümüzde DEHB dünyada çocuklar arasında en sık rastlanan gelişimsel hastalık olarak görülmektedir. Dikkat eksikliği, odaklanamama, dikkatin sürdürülebilirliği, konsantrasyon eksikliği gibi problemleri çocuk, ergen, genç ve yetişkin olmak üzere tüm bireyler farklı şekillerde yaşayabilmektedir. Merkez olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi konusunda ilaçsız dikkat geliştirme yöntemlerini, eklektik ve bütüncül bir terapi süreci içerisinde ele almaktayız.


Disleksi Danışmanlığı

Merkezimizde, yirmi üç yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Disleksi, Öğrenme Güçlüğü alanlarında hizmet vermektedir. Kullandığımız metotlar tüm dünyada kabul görmüş, etkinliği onaylanmış yöntemler olup, alanında Uzman Çocuk ve Yetişkin Psikiyatrisi ve Uzm. Klinik Psikolog ,Uzm. Psikolojik Danışman, Aile Danışmanları ve Özel Eğitimciler tarafından uygulanmaktadır.

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan Frankfurter Dikkat Testinde çocuktan 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir.

Nöropsikolojik Testler

öropsikoloji, beyin ile bilişsel işlevler ve davranışlar arasındaki ilişkileri inceleyen ve genel psikoloji ve gelişim psikolojisi, nöroloji, nöroanotomi, nörofizyoloji, nöroradyoloji, nörofarmokoloji, nöropsikiyatri ve dil bilimleri ile disiplinler arası ilişki içinde olan bir bilim dalıdır [1][2]. Nöropsikolojik değerlendirme tanı koyma, tedavinin gözden geçirilmesi, hastalığın izlenmesi ve kognitif rehabilitasyon planlamasının yapılabilmesi amacıyla yapılır. Yapılan nöropsikolojik değerlendirme ile hastanın hangi kognitif alanlarda problem olduğu, hangi alanların korunduğu ölçümlenir. Bu doğrultuda hastaya uygun rehabilitasyon programı geliştirilir. Bununla beraber nöropsikolojik testler psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda oluşan kognitif bozulmaları tespit etmemizi sağlar. Kognitif testler dikkat, bellek, görsel mekânsal işlevler, praksi, hesap yapma, dil, ve yürütücü/yönetici işlevler olarak da adlandırılan soyutlama, yargılama, plânlama, mental esneklik, karar verme, problem çözme becerilerini değerlendirir.

Pass-Prepp Müdahale Programı

PREPP Bilişsel Müdahale Programı; özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Kişilerin öğrenme performanslarını olumsuz yönde etkileyen problemler tanılandıktan sonra o alanlara yönelik yapılan eğitsel çalışmalarla potansiyellerini kullanabilmeleri amaçlanır. Özel eğitim gerektiren belki de özel çocuklar diye nitelendirilmesi daha doğru olan çocuklarla (üstün yetenek, zihinsel engel, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklar) yapılan çalışmaların PASS Müdahale Programı – PREPP yaklaşımı ile olumlu sonuçlar verdiği izlenmiştir.

Projektif Testler

Çocuklara ve gençlere uygulanan projektif testler, uygulanan bireyin iç dünyasını gözler önüne seren, duygu ve düşüncelerini yansıtan testlerdir. Bireyin kendisini algılama şekli, ailesi ve yakın çevresi hakkında düşünceleri ile ilgili ipuçları vermektedir. Bu testlerde bireylerden yarım kalan bir öykünün tamamlanması, herhangi bir konuda resim çizilmesi, verilen resme uygun bir öykü anlatılması veya bazı figürlerle bir şeyler yapması istenir. Tamamen çocuk ve gence bırakılan testlerde doğru veya yanlış diye bir değerlendirme yoktur. Testte yapılan her şey geçerlidir.

Rorschach Testi

Rorschach Testi Herman Rorschach tarafından 1920 yılında basılan Psychodiagnostik kitabı ile kullanılmaya başlanmıştır.Projektif testlerden en sık kullanılanları Rorschach ve Tat testleridir. Rosrchach Testi yapısı gereği somut şekiller içerirken, aynı zamanda muğlak yapısıyla kişinin gerçeklik ilkesine uygun olarak yanıt vermesini ve kartlar yoluyla kendi iç dünyasını yansıtmasını sağlar. Kişiliğin ruhsal işleyişini belirlemek amacıyla kullanılır. Rorschach Testi 10 adet mürekkep lekesini içeren karttan oluşmaktadır. Her kart çeşitli şekiller, renkler ve gölgeler içermektedir. Test esnasındaki duyumsal özellikler, danışanın teste olan yaklaşımını ve içsel süreçlerinde yaşadığı duyguları rahatlıkla ortaya çıkarmasını sağlar.


Beier Cümle Tamamlama Testi

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ: Uzmanlar tarafından uygulanır. Kısa sürede biten ve kolay değerlendirilen bir testtir. Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Test tabi tutulan bireyin iç dünyasına ilişkin sorunları ortaya çıkarır. Bedensel engelli kişilerin duygu ve düşüncelerinin kolaylıkla ortaya çıkmasını sağlar. Diğer yansıtma testlerine göre güvenilirliğini hiç kaybetmeyen ve geçerli olan bir testtir. Bireye uygulandığı gibi grup halinde birden fazla kişiye de uygulanmaktadır. Bireye zorlama gerektirmeden tamamen iç dünyasını yansıtacak şekilde cevap seçenekleri sunmaktadır. Testi uygulayan kişinin etkisi bulunmamakta taraf tutması engellenmektedir. Sorunların tespiti ve tedavisi için önemli ipuçları vermektedir.Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

9 karttan oluşan bir testtir.

Performans testidir.

Tek bireye uygulandığı gibi aynı anda birden fazla çocuğa da uygulanabilmektedir.

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanır.

Testin belli bir sınırlandırılmış süresi bulunmamaktadır.

Motor algılama yeteneklerini ortaya çıkaran test olgunluk, duygusal uyum ve nörolojik bozukluklarla ilgili de bilgi vermektedir.


Arayınız...
Verified by ExactMetrics