sık sorulan sorular

1-ÇİFT DANIŞMANLIĞI

1) Çift Danışmanlığı Evliliği Düzeltir Mi?

CEVAP: Bütün psikoterapilerde olduğu gibi, terapinin işe yaraması için bireylerin motivasyonunun olması esastır. Çift terapilerinde çatışma konuları ve partnerlerin ilişkilerden beklentileri terapi ortamında ele alınır. Partnerler karşılıklı olarak değiştirilmesi gereken dinamikleri kabul ederler ve karşılıklı uyum içerisinde sorunların üstesinden gelirler.

2) Aile Danışmanlığı ve Çift Danışmanlığının Farkları Nelerdir?

CEVAP: Çift Danışmanlığında partnerlerde odaklanılırken, aile Danışmanlığında sadece partnerlere değil tüm aile bütüncül şekilde ele alınır.

3) Çift Danışmanlığının Amacı Nedir?

CEVAP: Her çiftin kendine ait bir dinamiği olduğunu düşündüğümüzde partnerlerin ilişki biçimini anlamak, olumsuz davranışları değiştirmek, birbirlerinden beklentileri gündeme almak, çatışmaları ve iletişim problemlerini düzeltmek amaçlanır. Bunlarla beraber eşlik eden başka problemlerin varlığında seanslar çifte göre yapılandırılır.

4) Çift Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

CEVAP: Çift Danışmanlığı ortalama 8-24 seans sürebilir ancak her çiftin kendine ait bir dinamiği olması ve problemlerin farklılaşması sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Seanslar ortalama 50-60 dk sürer.

5) Çift Terapisti Kimdir?

CEVAP: Psikoloji, psikiyatri ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans bölümlerinden mezun olup çift danışmanlığı alanında eğitim almış kişilere çift terapisti denir.

6) Davranış Bozukluğu Nedir?

Cevap: Çocuk ve ergenlik döneminde görülen, aileye karşı gelme, kuralları reddetme ve inatçılıkla karakterize bir bozukluktur. Ebeveynin ilgisiz veya otoriter tutumları bu bozuklukta önemli bir rol oynar. Bu bozuklukta karşıdakini suçlama eğilimi, sıklıkla tartışma ve huysuzlaşma ve isteyerek zarar verme davranışları sıklıkla görülür.

7) Çocuğumda Davranış Bozukluğu Olduğunu Nasıl Anlarım?

Cevap: Özellikle okulda sıklıkla kurallara karşı gelme ve zarar verme durumu olduğunda, arkadaşlık ilişkilerinde sıkıntıların görülmesi ve öfke problemleri görüldüğünde, duyguları dışa vurmada sıkıntı yaşadığında davranış bozukluğunu düşündürebilir.

8) Davranış Bozukluğu Tedavisi Nasıl Olur?

Cevap: Davranış bozukluğu tedavisi kişiden kişiye değişebilir. Bu konuda sıkıntı yaşayan çocuklara sosyal beceriler kazandırmak oldukça önemlidir. Duygu regülasyonu çalışmaları ve davranışları yeniden düzenleme seanslar içerisinde yapılandırılır. Seansta öğrenilen becerilerin günlük hayatta da uygulanabilmesi için ev ödevleri verilir ve takibi yapılır.

9) Çocuğumda Davranış Bozukluğu Olduğunda Ne Yapmalıyım?

Cevap: Çocuklarda davranış bozukluğunun birçok sebebi olabilir. Aile tutumları da oldukça önemli bir rol oynadığından, uzman desteği alındığında gerektiğinde evdeki tutumların ve kuralların değişmesine açık olunmalıdır. Okul rehber öğretmeninin gözlemleri çok önemli olduğundan okulla da iş birliği kurulmalıdır. Seanslardan sonra verilen ev ödevleri bu becerilerin pekişmesini sağladığından buna dikkat edilmelidir.

10) Davranış Bozukluğu Nedir?

Cevap: Çocuk ve ergenlik döneminde görülen, aileye karşı gelme, kuralları reddetme ve inatçılıkla karakterize bir bozukluktur. Ebeveynin ilgisiz veya otoriter tutumları bu bozuklukta önemli bir rol oynar. Bu bozuklukta karşıdakini suçlama eğilimi, sıklıkla tartışma ve huysuzlaşma ve isteyerek zarar verme davranışları sıklıkla görülür.

11) Çocuğumda Davranış Bozukluğu Olduğunu Nasıl Anlarım?

Cevap: Özellikle okulda sıklıkla kurallara karşı gelme ve zarar verme durumu olduğunda, arkadaşlık ilişkilerinde sıkıntıların görülmesi ve öfke problemleri görüldüğünde, duyguları dışa vurmada sıkıntı yaşadığında davranış bozukluğunu düşündürebilir.

12) Davranış Bozukluğu Tedavisi Nasıl Olur?

Cevap: Davranış bozukluğu tedavisi kişiden kişiye değişebilir. Bu konuda sıkıntı yaşayan çocuklara sosyal beceriler kazandırmak oldukça önemlidir. Duygu regülasyonu çalışmaları ve davranışları yeniden düzenleme seanslar içerisinde yapılandırılır. Seansta öğrenilen becerilerin günlük hayatta da uygulanabilmesi için ev ödevleri verilir ve takibi yapılır.

13) Çocuğumda Davranış Bozukluğu Olduğunda Ne Yapmalıyım?

Cevap: Çocuklarda davranış bozukluğunun birçok sebebi olabilir. Aile tutumları da oldukça önemli bir rol oynadığından, uzman desteği alındığında gerektiğinde evdeki tutumların ve kuralların değişmesine açık olunmalıdır. Okul rehber öğretmeninin gözlemleri çok önemli olduğundan okulla da iş birliği kurulmalıdır. Seanslardan sonra verilen ev ödevleri bu becerilerin pekişmesini sağladığından buna dikkat edilmelidir.


1) Öfke Problemi Nedir?

Cevap: Bütün duygular gibi doğal bir duygu olan öfke, iletişim becerilerini sabote eden ve kişinin yaşamını zorlaştıran bir hale geldiğinde buna öfke kontrol bozukluğu denir. Duyguları dışa bastıran insanlarda sıklıkla görülebilir.

2) Öfke Problemi Neden Oluşur?

Cevap: Travmatik yaşam olayları, çocuklukta maruz kalınan olumsuz ebeveyn tutumları ve baskıyla büyümek, nörolojik bozukluklar buna sebep olabilir.

3) Öfke Problemi Nasıl Çözülür?

Cevap: Kişiden kişiye değişmekle beraber kişiye uygun yapılandırılmış psikoterapi seanslarıyla çözülebilir. Bilişsel davranışçı terapi ile öfkeye sebep olan olumsuz otomatik düşünceler ve bilişsel çarpıtmalar çalışılır. Uygun görüldüğü takdirde psikiyatri desteğiyle ilaç da kullanılabilir.

4)Öfke Problemi Belirtileri Nelerdir?

Cevap: Kalp çarpıntısı, ellerde terleme ve karıncalanma, baş ağrısı, tansiyon yükselmesi, kontrol kaybı belirtileri görülür.

1)Aile danışmanlığı Nedir?

Cevap: Aile içerisinde yaşanılan sorunların ilişkisel olarak ele alınması ve bu konuda farkındalık kazanması amaçlanır. Sadece eşlerin ilişkileriyle ilgilenilmez, aile bir bütün olarak değerlendirilir. Hem bireysel hem ailesel olarak sorunlar ele alınır ve çözümlenmeye çalışılır.

2)Aile Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Cevap: Ailedeki kişilerin beklentilerini açıkça dışa vurmasını, iletişim becerilerinin kazandırılmasını, farklı bakış açıları ve sorunların konuşulmasını, aile içerisinde yaşanan boşanma, ayrılık, yas gibi aileyle ilişkili birçok konuda destek sağlar.

3)Aile Danışmanı Kimdir?

Cevap: Psikoloji, psikiyatri veya pdr bölümlerinden mezun olduktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans/doktora yapanlar veya bu bölümlerden mezun olup MEB veya YÖK onaylı aile danışmanlığı eğitimi alan kişilere aile danışmanı denir.

4)Aile Danışmanlığında Hangi Problemler Çalışılır?

Cevap: Ailedeki rol değişimleri, aile içerisinde bireylerin yaşadığı çatışmalar, iletişim problemleri, travmatik olayların etkileri ve eşlerin birbirleriyle anlaşamaması gibi problemler çalışılır.

5) Aile Terapisi Ne Kadar Sürer?

CEVAP: Seanslar ortalama 8-20 seans sürer. Seans süresi ortalama 50 dk sürer.

Evlenmeden önce nişanlılık ve flört döneminde, bir çift terapistin aile danışmanından yardım almak, neden önemli?

Evlenmeden önce nişanlılık ve flört döneminde, bir çift terapistin aile danışmanından yardım almak, yaşanılan problemleri henüz başlangıç aşamasındayken keşfetmek ve çözüm üretmek konusunda çok yardımcı olacaktır.

Evlilik öncesi çiftlerin birlikteliğine ilişkin yaşadıkları kaygı, endişe çift ve aile danışmanlık sürecinde ele alınır. Bu sayede ilişkilerinin geleceğine yatırım yaparak daha mutlu bir evliliğin temelleri atılabilir. Ayrıca evlilik öncesinde, evlilik ve aile içi iletişim konularında bireysel ve çift eğitimleri alınabilir.

1) Uyum problemi nedir?

Cevap: Uyum problemi, çocuğun yaşamında olan değişimlere ve koşullara uyum sağlamakta zorlandığını ifade eden, okul, aile ve akran ilişkilerinde, sosyal becerilerde belirgin sıkıntı yaşamasına sebep olan bozukluklardır.

2) Uyum problemleri neden görülür?

Cevap: Birçok faktörden kaynaklanabilir. Özellikle ebeveynin olumsuz tutumları, kendini yetersiz hissetme gibi durumlardan kaynaklanabilir. İlgisiz veya aşırı baskıcı ebeveyn tutumları, ailede uyum problemi yaşayan bireyler, genetik faktörler ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurabilecek ortam olmaması sebep olabilir. Yaşanılan bir travma sonucunda veya doğuştan hissettiği yetersizlik hissiyle baş edemediğinde de görülebilir.

3) Uyum Problemi Nasıl Görülür?

Cevap: Okulda kurallara karşı gelme, öğretmene karşı gelme, oyun başlatmakta sıkıntı yaşama, arkadaş ilişkilerinde belirgin bozulma, kasıtlı zarar verme gibi davranışlar sergilenebilir.

4) Uyum Problemleri Nasıl Tedavi Edilir?

Cevap: Öncelikli olarak ebeveyn tutumları ile alakalı bir problem varsa olumsuz davranışlar olumlularla değiştirilmelidir. Çocuk koşulsuz sevildiğini hissetmeli, kıyaslandığını hissetmemelidir. Okuldaki sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği kurulmalı, iyi davranışları takdir edilmeli. Bir uzmandan destek alınarak sosyal beceriler, duygu kontrolü ve problemin altında yatan sebepler tespit edilip yapılandırılmış seanslarla destek alınabilir.

1) Oyun Terapisi Nedir?

Cevap: Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak yaşadıkları olayları ve duyguları konuşmak yerine oyun veya resimle dışa vururlar. Çocukların güvenli bir ortamda oyuncaklar aracılığıyla duygularını ve yaşadıkları olayları dışa vurmasını sağlayan bir terapi ekolüdür.

2) Oyun Terapisti Kimdir?

Cevap: Psikoloji, pdr veya psikiyatri bölümlerinden mezun olup akredite oyun terapisi eğitimi alan kişilere oyun terapisti denir.

3) Oyun Terapisi Hangi Konularda İşe Yarar?

Cevap: Travma, depresyon, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, alt ıslatma, fobiler, dehb, yeme bozukluğu, ayrılma kaygısı bozukluğu, anksiyete, uyku bozukluğu, okb, uyku bozuklukları gibi birçok konuda destek verir.

4) Oyun Terapisi Kaç Yaşındaki Çocuklara Uygulanır?

Cevap: 3-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilir.

5) Oyun Terapisi Ne Kadar Sürer?

Cevap: Değişkenlik göstermekle birlikte haftada 1 veya 2 kez, ortalama 16-20 seans sürmektedir.

Cas Zeka Testi Nedir?

Öncelikle bilişsel bir değerlendirmeyi gerektiren durumlarda zekanın da ölçülmesini sağlayan bir testtir. Yapılan çalışmalarda salt zekanın ölçülmesi odaklı bir yaklaşımda olmayarak nörolojik bir değerlendirme imkanına sahiptir. Testin en büyük avantajlarından biri de kültürel etkenlerden bağımsız değerlendirme imkanı sunmasıdır.

Cas Zeka Testi hangi yaş grubuna uygulanmaktadır?

5-17 yaş grubunda yer alan bireylere uygulanmaktadır. İki forma sahip olup 5-17 ve 8-17 yaş olmak üzere ayrılmıştır. Okula başlama yaşı gelmiş çocuklara uygulanabilecek ölçekler içerisinde en kapsamlı sonuç veren testtir.

Teste gelmeden önce nelere dikkat edilmelidir?

Zeka testlerinin hangisi olursa olsun çocuklara sınandığını hissettirecek söylemlerde bulunmayınız. Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmiş olmasına dikkat ediniz. Dinlenmiş, tok olmasına dikkat ediniz. Yoğun çalışma ve sınav dönemlerinden uzak zaman diliminde çalışmaya katılması önerilir. Ebeveynler olarak içerde neler yapması gerektiği ile alakalı yönlendirmelerde bulunmayın. Bu durumu sağlayacak kişi, testi yapan uzmandır.

CAS testinde neler sorulur?

CAS dört bilişsel işlemi (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem) kapsar. Bu dört ölçeğin her biri ölçekte yer alan alt testlerin eşit ağırlıklı bir bütünüdür.

Çocuklara Neden Zeka Testi Yapılmalıdır?

Wisc-4 testi sonucunda hazırlanan rapor ile; çocuğun hangi zihinsel beceri alanlarında nasıl performans sergilediği, güçlü ve desteklenmesi gereken yanlarının neler olduğu, yaşıtlarına göre nasıl performans gösterdiği gibi konularda bilgi sahibi olunur.

Wisc-4 Hangi Zihinsel Beceri Alanlarını Ölçer?

Sözel Kavrama: Bölüm, 5 alt testten oluşur. Akıl yürütme, sorulanı kavrama, kavram oluşturma, daha önce edinilen bilgilerle ilişkilendirip, harmanlayarak cevap verme gibi sözel bilgi ve sözel ifade içeren zihinsel becerileri kapsar. Kişinin, işitsel uyaranı anlayarak, bellekte depolanan bilgiye ulaşması ve tepkileri sözel olarak ifade edebilmesi beklenir. Sözel kavrama becerisi bölümü; kişinin, dil ve kültür alanındaki performanslarını gözlemleme olanağı sağlar. Bölümden elde edilen sonuçlar; kişinin, öğrenme güçlüğü, anlama ve algılama bozukluğu gibi sorunlar yaşayıp yaşamadığı hakkında da fikir verir.

Algısal Akıl Yürütme: Bölüm, 4 alt testten oluşur. Kişinin, belleğinde depoladığı bilgilerinden bağımsız olarak, yeni karşılaştığı sorunları çözme becerisini ölçen bölümdür. Kişinin, sözsüz şekilde sunulan görsel materyali kullanarak akıl yürütmesi beklenir. Bölümün testleri, problemi belirleme, görsel motor koordinasyon, probleme yönelik çözüm bulma, görsel ve uzamsal beceriler, dikkat, hız gibi konularda bilgi verir. Çalışma Belleği:

Bölüm, 3 alt testten oluşur. Kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon becerilerinin ölçüldüğü bölümdür. Bu bölümde; kişinin yaptığı işe uzun süreli odaklanıp odaklanamadığı, planlanan bir aktiviteyi sonuna kadar devam ettirip ettiremediği, işleri sırasıyla yapıp yapamadığı, ortamda dikkat çeldiricileri olmasına rağmen odaklanıp odaklanamadığı, iki işle ilgili durumu aynı anda yapıp yapamadığı hakkında bilgi edinilir.

İşlemleme Hızı: Bölüm, 3 alt testten oluşur. Kişinin, bilgiyi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde işleyebildiğini ölçen bölümdür. Bölüm; kişinin dışarıdan gelen bilgiyi algılama, anlamlandırma ve yanıtlama hızı ile ilgili bilgi verir.

Wisc-4 Zeka Testi’ni Kimler Uygulayabilir?

Testi uygulayacak kişinin öncelikle psikoloji mezunu olması gerekmektedir. Bir önemli nokta ise, uygulayıcının Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulayıcı Sertifikası’na sahip olmasıdır.

Wisc-4 Zeka Testi Birkaç Kez Uygulanabilir Mi?

Wisc-4’ün tekrar uygulanabilmesi için, ilk uygulamanın üzerinden minimum 1 yıl geçmesi önerilir. Testin arka arkaya veya aynı yıl içinde birden fazla kez uygulanması önerilmez.

Dikkati ölçen testler nelerdir?

Dikkat ve algı testleri şu şekilde sıralanabilir:

Frostig Görsel Algı Testi.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi.

Benton Görsel Bellek Testi.

MOXO Dikkat Testi.

Burdon Dikkat Testi.

D2 Dikkat Testi.

Frankfurter Dikkat Testi.

Dikkat eksikliğinde hangi testler yapılır?

MOXO dikkat testi DEHB tanısının koyulmasına yardımcı olması nedeniyle de sıklıkla tercih edilir. MOXO, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlar

Dikkat eksikliği kaç yaşına kadar devam eder?

Dikkat eksikliği 12-13 yaşlarında büyük oranda ortadan kalkan bir durumdur. Yani bir süre sonra dikkat normale dönüyor ve çocukların başarıları artıyor. Okul başarısını artırmak ve bu süreyi değerlendirmek için uzman desteği önerilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavi edilmezse ne olur ?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavi edilmediği zaman ilerleyen dönemlerde çocuklarımızın davranış bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları , yüksek risk taşırlar.

Aşırı Hareketlilik zeka göstergesi midir ?

Zeki çocuk aşırı hareketlidir ya da aşırı hareketli çocuk çok zekidir kesinlikle yanlış olan bir düşüncedir. Zeka potansiyeli iyi olan çocuklar aynı zamanda hareketlerini de kontrol etmede sorun yaşamazlar.

MOXO testinde neler soruluyor?

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO testi nasıl yapılıyor?

MOXO gerçek hayattakine benzer uyaranların simülasyonu ile kişinin bu durumlardaki performansını ölçer. Test sırasında ayrı ayrı işitsel ve görsel; hem işitsel hem görsel çeldiriciler kullanılır. Kişinin bu etkiler altında dikkati, zamanlaması dürtüselliği ve hiperaktivitesi değerlendirilir.

MOXO testi ne kadar sürüyor?

Çocuklar için uygulanması durumunda MOXO testi yaklaşık olarak 15 dakika, genç ve yetişkinlerde uygulandığında ise yaklaşık 18 dakika sürmektedir.

MOXO testini kimler uygulayabilir?

MOXO Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

1-Disleksi tanısı konmuş çocuklar için okul seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

disleksili çocuklar için eğitim veren bir okul bulunmamaktadır. Bu nedenle aileler önce çocuklarını devlet okuluna mı özel okula mı gönderecekleri konusunda seçim yapmalıdır. Sınıfların çok kalabalık olmamasına dikkat etmeleri, okulun rehberlik servisinin çalışmalarını incelemeleri önemlidir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki çocuk okul dışında eğitim desteği de almalıdır.

Disleksi nasıl ölçülür?

Disleksi Tarama Testi, farklı becerileri ölçen bir testtir. Ses Bilgisel (Fonolojik) Farkındalık Testleri: Çocuğun sesleri ayırt etmesi istenir. Okuma ve Okuduğunu Anlama Testi: Metin okuması yapılır ve ardından soru sorulur. Çözümleme Testleri: Gerçek ve anlamsız sözcüklerin yüksek ses ile söylenmesi istenir.

Disleksi hastaları hangi harfleri karıştırır?

 “i – ı”, “ö – o” gibi noktalı-noktasız harfleri karıştırmaktır.

Her ters yazan disleksi mi?

“Disleksi” yani yaygın öğrenme bozukluğu veya öğrenme farklılığı olarak adlandırılıyor. Kelimeleri tersten okuma, harfleri ters yazma gibi durumlar disleksinin genel sorunları arasında geliyor.

Disleksi nedir?

Disleksi, okuma, yazma ve okuma-yazma edinimindeki zorluklarla karakterize edilen bir işlem farklılığıdır.

Disleksi için bir “tedavi” var mıdır?

Disleksi bir hastalık olmadığı için tedavisi yoktur. Uygun Destek eğitim ve sıkı çalışma ile disleksik birçok insan akademik olarak sonraki yaşamında başarılı olabilir.

Evlilikte Öfke Yönetiminin Sağlanması İçin Neler Yapılmalıdır?

Öfke yönetimi konusunda eşlerin yapması gereken ilk adım duyguları, düşünceleri biriktirmemektir. Hissedilen duyguları, düşünceleri biriktirmeden eşle paylaşmak, öfke duyulduğu anda eşe karşı daha açık olmak öfkenin birikmesine ve başka bir konuşma sırasında daha büyük bir patlama yaşanmasına engel olacaktır. Böylece sorun büyümeden halledilmiş olacaktır. Öfkenin bastırılmaması da, kabul edilmesi de evlilikte sorunların daha fazla büyümeden halledilmesi konusunda bir adımdır.

Evlilikte öfke yönetim sorunlarının aşılabilmesi için öfkenin nedenin anlaşılması gerekir. Eşlerin öfkelenmesine sebep olan şeyin ne olduğunun bilinmesi öfke yönetimini çok daha kolaylaştıracak, öfke duymaya sebep olan konu hakkında bir çözüm bulunması için bir adım olacaktır.

Çocuğumun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlayacağım?

Gündüzleri en az 2 saat kuru kalıyorsa, öğlen uykularından kuru uyanıyorsa, tuvalet ihtiyacını belli edecek ses ve davranışlar ortaya koyuyorsa, altının kirliliğinden rahatsız oluyorsa, tuvalete ya da banyoya gidip soyunuyorsa ve duygusal anlamda tuvalet eğitimine sıcak yaklaşıyorsa çocuğunuzun hazır olduğu söylenebilir.

Çocuklarda uyku probleminin altında yatan sebepler neler olabilir ?

Uyku probleminin altında yatan birçok farklı sebep olabilir. Uyku bozukluğu konusunda sık karşımıza çıkan durum anne babaların tutum ve sınır problemlerinden kaynaklanan sorunlardır. Çocuklarda depresyon, yaygın kaygı problemleri, dikkat eksikliği ,dürtüsellik hiperaktivite problemi, vb. durumlara uyku bozukları eşlik edebilmektedir. Süreç içinde yaşanan stresli olaylara en sık verilen tepkilerden biri uyku bozukluklarıdır. Uyku bozuklukları öğrenme, dikkat ,konsantrasyon ,odaklanma ,gerginlik ,öfke problemleri gibi durumlara yol açabilmektedir.

Çocuklarda alt ıslatma konusunda ne zaman yardım alınmalı?

Çocuğunuz 5 yaşından büyük olmasına rağmen son 3 ayda haftada 2 defa altına kaçırıyorsa ve günlük hayatta işlev kaybına neden oluyorsa bu konuda yardım almanızın gerektiği söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan sebepler ele alındığında aile ve ruh sağlığı uzmanı eşliği ve işbirliğinde durum hızlıca halledilebilir. Böylece erken ve doğru müdahale yeni problemlerin oluşumunun önüne geçilecek ve var olan problem çözülecektir.

Anksiyete belirtileri nelerdir?

1. Sinirli, gergin, öfkeli

2. Huzursuz hissetme

3. Sebepsiz yere kötü bir şey olacakmış gibi hissetme,

4. Panik duygusu

5. Kalp atışlarında arta

6. Nefes alışın hızlanması

7. Rahatsız edecek düzeyde terleme

8. Ellerde titreme

9. Kendini zayıf, güçsüz hissetme hali

10. Dikkati kaygı yaratan düşünceden uzaklaştırmakta zorlanma,

11. Konsantrasyon ve odaklanma problemi

12. Uykuya dalmakta güçlük yada uykunun bölünmesi ,kaliteli uyuyamama

13. Mide problemleri, hazımsızlık

14. Kaygıyı kontrol etmede güçlük

15. Kaçınma isteği veya kaçınma davranışı.

Çocuklarda görülen dikkat eksikliği belirtileri nelerdir?

• Başladığı işi tamamlamakta güçlük çeker, yarım bırakır (ödevi, oyunu yarım bırakma, oyunu sürdürememe).

• Yönerge alma konusunda sorun yaşar.

• Dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanır (Uzun süre film izleme, puzzle yapma).

• Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybeder. Siz konuşurken dinlemez gibi görünür.

• Sorumluk almakta zorlanır.

• Ayrıntıları gözden kaçırır.

• Düzensiz görünür, dağınıktır.

• Zihinsel beceri gerektiren çalışmaları yapmakta zorlanır.

• İlgileri çok çabuk dağılır.

• Ödevlerini tamamlamak zor gelir. Ödevin başına oturamaz farklı gerekçelerle ödevin başından kalkar, odada ve sınıf içerisinde gezinmek isteyebilir.

• Kendilerinden istenen bir şeyi, kendilerine birkaç defa söylenildikten sonra yapabilir.

• Unutkanlık, okula ve derslere karşı ilgisizlik, öğrendiği bilgiyi çabuk unutma görülebilir.

Çocuk Ergen ve Ebeveyn Danışmanlığına hangi durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır?

• Çocuklarda Özgüven Gelişimi

• Doğum Öncesi Kardeşe Hazırlık Grup Çalışması

• Bebek Takibi

• Bebeğin Gelişimsel Özellikleri Konusunda Aile Danışmanlığı

• Sosyal Beceri Gelişimi

• Çocukluk Gelişim Dönemleri ve Aile Danışmanlığı

• Okulöncesi ve İlkokul Dönemi Çocukların Gelişim Dönemlerine Yönelik Aile Danışmanlığı

• Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Danışmanlık

• Davranış Problemleri

• Okul Başarısızlığı konusunda da Yaşanan Sıkıntılar

• Okula Uyumsuzluk

• Otorite Krizi

• Aile içi sınırların belirlenmesi

• Uyku düzeninin Sağlanması konusunda Aile

• Uyku Eğitimi

• Kardeş Tutumları

• Çocukların Sosyal-Duygusal Becerilerini Destekleyen Anne-Baba Tutumları

• Ergenlik Dönemi ve Uygun Anne-Baba Yaklaşımlar

• Çocuklarda Özel Durumlar ve Uygun

• Yaklaşımlar

• Okul Öncesi Dönemde Cinsel Eğitim

• Kardeş İlişkilerinde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Yolları

• Okuma Anlama Güçlüğü

• Anne Baba Tutumları

• Tuvalet Eğitimi

• Yemek Düzeni

• Özbakım Becerilerine Yönelik Danışmanlık

• Sosyal İletişim Becerilerine Yönelik Danışmanlık

• Oyuncak Seçimi

• Oyun ve Aile Danışmanlığı

• Davranış Problemleri

• Cinsel Gelişim Dönemlerine Yönelik Danışmanlık

• Boşanmış Anne Babalara Grup Çalışması

• Tek Ebeveynli Ailelere Grup Çalışması

• Doğum Öncesi Kardeşe Hazırlık Grup Çalışması

• Hamilelik Dönemi Grup Çalışması

• Etkili İletişim Beceriler

• Özel Gereksinimli Çocukların Anne Babalarına Yönelik Grup Çalışması

Çocuklarda Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

• Hiperaktivitede çocuğun hareketliliği aşırıdır ve yaşıtlarıyla karşılaştırdığımızda gözle görülür bir farklılık vardır.

• Motor takılmış gibi sürekli hareket halinde olup yerinde duramaz.

• Elleri ve ayaklarını sürekli hareket halindedir.

• Kendi başına sakin bir şeklide oynamayı ve oturmayı beceremez.

• Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çeker.

• Yerli yersiz koşup tırmanır.

• Çok konuşur.

• Genellikle sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırır.

• Sabırsız ve acelecidirler.

• Her zaman bir şeylerle uğraşırlar.

• Ders çalışma masasının başında oturmaktan sıkılıp kalmak ister zamanı verimli kullanamaz.

• Sırasını beklemekte zorlanırlar.

• Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler.

Yetişkinlerde görülen dikkat eksikliği belirtileri nelerdir?

• Konsantre olamamak,

• Odaklanamama,

• Dikkatin sürdürülmesi konusunda güçlük,

• Dalıp dalıp gitmeler,

• Karşısında konuşanı dinlemekte güçlük yaşama, dinlerken kopmalar yaşaması,

• Konuşurken konudan konuya geçme, konuştuğunu unutma,

• Gereğinden fazla konuşma,

• Ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmak,

• Zamanın nasıl geçtiğini unutma, dışarıdan seslenenleri duymama aşırı odaklanma haliyle zihnindeki kaostan kurtulmaya çalışma hali,

• Organizasyon becerilerinde zayıflık,

• Unutkanlık,

• Zamanı kontrol etme güçlüğü,

• Planlama yapamama, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorlanma,

• İşe ve randevularına geç kalma,

• Özel kişisel eşyalarını (ev ve iş anahtarı ,cüzdanı) kaybetme, unutma,

• Sorumluluğunda olan küçük görevleri (faturaları ödemek gibi…) unutma,

• Toplantılarda uygunsuz davranma-kalkıp yürüme,

• Konuşmaları bölme sık sık araya girme sonucunu düşünmeden konuşma,

• Alkol ve madde kullanımına ilgisinin olması,

• Heyecan arayışı,

• Aynı anda birçok işi yapmaya çalışma,

• Risk almaya çok meyilli olma,

• Sorumluluklarından çok çabuk sıkılma,

• Eleştiriye açık olmama,

• Duygusal olarak dalgalanmalar,

• Motivasyonu sürdürme güçlüğü nedeniyle iş ve aile yaşantısında dalgalanmalar yaşanması.

Dürtüselliği olan DEHB’li bir çocukta hangi belirtiler görülür?

Oyunlarda sırasını beklemede güçlük çeker

– Sıklıkla ne söylediğini bilemez

– Başkalarına sataşır

9-Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin kesin nedeni biliniyor mu?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun nedeni bilinmemektedir. Araştırmacılar, çeşitli etkenlerin bu duruma yol açabileceğini söylüyor.

10-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ailelerde kalıtımsal mıdır?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ailelerde kalıtımsal olma eğilimindedir.

3-Yalan söyleme konusunda anne baba olarak çocuğumuza nasıl bir yaklaşım içinde olmalıyız?

Çocuğumuza ‘’yalancı’’ diyerek onu damgalamamalıyız. Onun bir çocuk olduğunu ve hata yapma riskinin daha yüksek olduğunu bilmeliyiz. Doğru söylediğinde cezalandırılmayacağını çocuğunuza belirtin ve ceza vermeyin. Aksi halde çocuğunuz cezadan kaçmak için yalana başvurabilir. Çocuğunuzdan aşırı yüksek beklenti içerisine girmeyin, bazen çocuğun yalan söylemesine neden olan şey ailesinin yüksek beklentilerinin karşılayamamaktan dolayı ortaya çıkacak olan gerilimden korkmasıdır. Bu durumda başarısızlığını örtmek için yalana başvurabilir. Dürüstlüğünüzle çocuğunuza örnek olun. Çocuklarda 5-6 Yaşına kadar yalan daha anlaşılabilir fakat ilerleyen yaşlara rağmen sıkça yalan söylemesi devam ediyorsa bir aile danışmanından çocuk merkezli danışmanlık desteği alabilir ebeveyn tutumlarınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

4- Yetişkin ve çocuklarda teknoloji bağımlılığı belirtileri nelerdir?

Teknolojik bir alet olmadığında huzursuz olması ve bir an önce cihazla buluşma isteği.Çocuk ya da yetişkinin aile veya arkadaş aktiviteleri yerine teknolojik aletlerle vakit geçirme isteğinin fazla olması. Çocuğunuzun okulunda ki başarı grafiğinin düşüşte olması. ( Ödev yapmak yerine bilgisayarda oyun oynamak başarısının düşmesinde büyük rol oynar.) ,çocuğunuzun ekran saati için belirlediğiniz saatin dışına çıkıyor olması. Yetişkinin sorumluluklarını ihmal etmesi, iş dönüşü evde saatlerce elinden telefon vb. bırakamaması Oyun ve bilgisayar bağımlılığı konusunda iletişim çatışmaların yaşanması, eşler arasında uyumsuzluğun görülmesi yetişkinin ailesine çocuğuna ekran başında fazla zaman geçirdiği için yeterince vakit ayıramaması evde bu konuda aile içi çatışmaların yaşanması.Elektronik konusunda sınırlandırılma getirildiğinde kızgın ve saldırgan davranışlar sergilenmesi. Teknoloji ile ilgili belirtilen ekran süresi dışında daha fazla ekran sürenin arzulaması ve bu konuda kendini kontrol etmekte güçlük yaşanması ,ısrarcı bir tutum içinde olma hali.

5- Başarıyı artırma konusunda anne baba olarak nasıl davranmalıyız?

Etkili anne ve baba tutumları konusunda önce aile olarak bir kitap okumanızı tavsiye ederim Bununla birlikte çocuğun uyku düzenine, beslenmesine dikkat edin, çocuğunuzla vakit geçirin ona dokunun, öpün, sohbet edin, baş başa vakit geçirin. Çocuğunuzun duygularını ifade etmesine yardımcı olun. Onu kendinize veya başkasına benzetmeye çalışmak yerine kendi kimlik duygusunu kazandırmayı sağlayın. Olumlu yönlerini takdir edin. Çocuğunuzun sorumluluklarını yerine getirmesi için fırsat yaratın.

6-Gebelik ve annelik danışmanlığı neleri kapsamaktadır?

Gebeliğe psikolojik olarak hazırlanma, gebelikte karşılaşılan sorunlar, doğuma hazırlanma süreci anneliğe hazırlanırken yaşanan yetersizlik hissi, bebekle birlikte yeni hayata adaptasyon, doğum sonrası lohusa depresyonu, bebek sağlığı ile ilgili endişe ve kaygılar,

7-Gebelik ve annelik danışmanlığı konusunda nasıl yardım alabilirim?

Bir kadın anne olmaya ne kadar hazır olursa olsun, gebelikten itibaren başlayan süreçte birçok duygusal çalkantılar yaşamaktadır. Tüm değişikliklere ve yeni hayata adapte olmak o kadar da kolay olmamaktadır. Gebelik ve annelik danışmanlığı, bir kadının anne olmaya karar vermesi, hamileliği, doğumu ve sonrasında psikolojik destek sağlayan bir hizmettir.

8- Ödüllendirme davranışı nasıl olmalıdır?

Çocuğunuza bir sosyal beceriyi kazandırmada pekiştireçler, o becerinin yerleşmesini kolaylaştırıcı nitelikler taşır. Ödül olarak hangi davranışların, çocuğun hangi hareketlerinin ödüllendirileceğini önceden belirlemek gerekmektedir. Ödüller, yiyecek, sosyal ödüller ve öğrencilerin hoşlandığı etkinlikler olabilmektedir. Ayrıca , ödül de gerektiğinde ve doğru yerde kullanılmadığında sağlıksız sonuçlar doğurur.

9-Aile ile yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi nasıl olmaktadır?

 (a) Başvuru nedeni olan sorun: Sorun bir hastalık, bir davranış ya da bunların sonuçları ve diğer aile üyeleri üzerindeki etkileri olabilir. Her aile üyesinden sorunu tanımlaması ve çözüm üzerinde tartışılmasını istemek yararlı olacaktır.

(b) Roller ve kurallar: Ailedeki görevlerin nasıl paylaşıldığı, aile içi hiyerarşinin nasıl düzenlendiği, kuralların nasıl ve kim tarafından uygulandığı önemlidir. Başvuru nedeni olan sorunun aile içi rolleri ve kuralları nasıl etkilediği ele alınmalıdır.

(c) Duygular: Ailenin duygusal tonu değerlendirilmeli, hangi duygusal tonun aile ilişkilerinde daha ön planda olduğu, sorunun kişilerde ne tür duygular uyandırdığı ve duyguların aile içi aktarımdaki açıklık ya da gizlilik ele alınmalıdır.

(d)İletişim: Aile üyeleri arasındaki iletişimin net ya da karmaşık mesajlar içermesi, iletişimin açık ya da kapalı olması, görüşme sırasındaki tutumlar ele alınarak görülebilir. Ailenin yaşam sürecinde içinde bulunduğu dönem ve bu dönemde ne tür sorunların ortaya çıkabileceği konusu önemlidir.

(e) Üst sistemler: Ailenin diğer sistemlerde ilişkileri, ne tür destekler alabileceği, kimlerin yardımcı olacağı, diğer sistemlerle ilgili sorunlar ele alınır (4).

10- Anne baba olarak çocuğuma nasıl davranmalıyım?

11-Tuvalet eğitimi konusunda ve aile danışmanlığı alabilir miyim?

Çocukla sağlıklı iletişim konusunda ebeveynlere destek verilmeli aile içi çatışmalarının en aza indirilmesi temel alınmalıdır. Ailelerin zaman kaybetmeden destek almaları önemlidir. Beslenme alışkanlığı düzeni, günlük sıvı tüketimi düzenlenmelidir. Geceleri yatmadan en az 2 saat önce aşırı sıvı alımından kaçınılmalıdır. Akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce kafein, çay, kahve, kola, gazlı içecekler, kısıtlı tuzlu gıdalar ve kalsiyum alımı kısıtlanmalıdır.

12-Aile içi sağlıklı ve sağlıksız iletişim sonuçları nelerdir?

Sağlıklı aile, yoluna çıkan her türlü soruna karşın büyümeye ve gelişmeye devam eden ailedir. Bu aileler işlevlerini yerine getirebilen ailelerdir. Sağlıksız işlev gösteren ailelerde; rollerin birbirine karışması, ailedeki hiyerarşinin bozulması, çatışma yönetiminde yetersizlik, problem çözme becerilerinin azlığı, iletişimde birbirine karışık mesajlar verme gibi özellikler görülür. Aile sisteminde bu tür problemler olduğunda bu durum kaçınılmaz olarak ruhsal sağlıkla ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. Aile bireylerinden birinde ortaya çıkan belirti aslında aile sistemindeki bu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ailedeki bireylerin bireyselleşme veya ilişkilerdeki içiçe geçme düzeyi, ailenin esnek ya da katı olan yapısı, aile üyelerinin rollerinin net olup olmaması gibi özellikler ailenin sağlıklı ya da sağlıksız işleyişini etkileyebilmektedir.

13- Çiftlerin öfke ve gerginliğin duygularını fark edebilmeleri ve bu duygular ile başa çıkma becerilerini güçlendirme konusunda ailelere danışmanlık desteği nasıl olmalıdır?

 Çiftin, hangi durumlarda öfkelendiğini yazmalarını ve ardından bu durumun kısa dönemde oluşturduğu artıları kazançları ve olumsuz sonuçları yüksek sesle okumaları konusunda ev ödevi vermek.

14- Aile içi sağlıksız iletişim biçimi olarak pasif agresif davranışlar nelerdir?

Eşine karşı pasif-agresif bir tavırla öfke gösterme (ör. iletişim kurmayı reddetme, ev işleri ile ilgili iş birliği yapmayı reddetme vb.).Çiftin birisi öfkesini kontrol altına alıp hafiflettiğini düşünse bile diğer eş bu durumu tehdit algılamaya devam eder.

15 –Çiftler arası iletişim çatışmaları aileleri danışmanlık süreci içinde nasıl etkilemektedir?

Eşler arasında sık sık tartışma karşılaşılan problemler ile başa çıkmada güçlük yaşama. Tartışmalar sonrasında derin üzüntülerin yaşanması, eşlerin tartışma sırasında sık sık birbirini dinlememelerinden kaynaklı yanlış anlaşılma. Empatik anlayışa sahip olmama, Problemler konusunda genelleme yapma eşlerin birbirini yargılaması ve etiketlemesi anlaşmazlıkları spesifik problemler olarak değil de, geniş çaplı problemlerin sembolleri olarak görme (ör. sevgi ve saygı gibi temel temalar) ve haklılık mücadelesi verme ve birbirini suçlama hali.

16- Aile içi tartışmalarda ana temaların aile danışmanlığı sürecinde belirlenmesi.

Karı koca arasında yaşanan iletişimin, sağlıksız tartışmaların temel temalarını belirlemek ve aileye farkındalık kazandırmak psikoeğitim vermek ve rehabilite edici müdahalelerde bulunmak, sorunlarını çözme konusunda özgüvenlerini sağlamakla ilgili arabuluculuk yapmak oldukça önemlidir. Tartışmaları en çok etkileyen temel temaların belirlenmesinde eşlere rehberlik danışmanlık yapmak gerektiğinde arabuluculuk hizmeti vermek. (ör. yakınlık/uzaklık, saygı, sorumluluk, güç farklılıkları).Eşlerin hangi konularda kutuplaşmaya başladıklarını belirlenmesi.

17- Aile sistemi içinde birbirini suçlamaya dönük karı koca ilişkisinde suçlanan eşin duygu ve davranışlarına örnekler nelerdir?

İlişkide yaşanan iletişim kazalarında eşlerden birisi her zaman diğerini suçlar Çoğunlukla tartışmalar kendini eleştirmeden uzak daha çok karşı tarafı suçlama şeklinde olabilmektedir. Suçlanan eş, çaresizlik ve hayal kırıklığını ifade etmede iletişim sonlandırmak için girişkenlik ve yönelmeden yoksundur. Suçlanan eş, düşük öz benlik duygularını dile getirir ve diğer eş tarafından değerli görülmediğini düşünür. Suçlanan eş, kendini dışlanmış hisseder ve eşiyle etkileşimden kaçınır.

18-Eşler arası birbirini suçlamaya yönelik aile danışmanlığı konusunda bilgi almak istiyorum?

Eşleri birbirlerini suçlama yerine problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için sorumluluk almaya teşvik etmek farklı çözüm yolları olabileceği konusuna dikkat çekme ,Geçmişte yaşanan konulara odaklanma yerine şimdiki zaman içindeki sorunları dile getirilmesi. Suçlayan eşi, uzak geçmişten gelen bir zarar için affetmeyi uygulayarak öfkeyi bırakması için cesaretlendirmek, ben dilini danışmanlık süreci içinde çiftlere uygulamalı olarak göstermek, Rol yapma ve modelleme kullanarak “ben mesajı” kullanımı için zorlayın (ör. eşin davranışını ifade etmeden önce duygu ve düşüncelerini belirtme). Evde saygılı bir iletişimi artırma yolları konusunda aile danışmanlığı yapmak ,aile sözleşmesi ve rapor hazırlamak şeklinde uygulamalar.

19- Boşanma sonrası aile danışmanlığı nasıl olmalıdır?

Çocuğun yaşantısında büyük değişikler yapılmamalıdır. Yaşanılan şehir, ev, okul belirli bir süre değiştirilmemelidir. Çocuğa okulunun ve öğretmeninin değişmeyeceği, arkadaşlarının aynı kalacağı anlatılmalıdır “Böylelikle de çocuğun bu zor kararı daha kolay benimsemesini sağlamış olursunuz. Eşler çocukla ilgili sorumluluklarını aynı şekilde devam ettirmelidirler, Anne-baba, bu süreçte çocuklarını dinlemeli, çocuklarının duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını iyi ifade etmesini sağlanmalıdır.

20- Boşanma sonrası çocuğa yönelik aile danışmanlığı nasıl olmalıdır?

Boşanmada çocuğun yaşadığı olumsuz duygular okul başarısını etkileyebilir. Bu süreçte öğretmeni ile anne ve babanın iletişimde olması durumu sade bir dil ile öğretmen ile ve okul psikoloğu ile paylaşmaları önemlidir. Çocuğun duyguları bu süreçte iniş çıkışlı olabilir, boşanma konusunda olayları bir gün anlamış gibi görünüp diğer bir gün karmaşık duygular içinde olabilirler. Boşanma sonrası eşlerin yeni yaşam düzeni oluşturmaları anne babanın boşanmayı sağlıklı bir şekilde yönetmesi çocuğun kendini güvende hissetmesini ve bu boşanma sürecinin daha rahat üstesinden gelmesini sağlar. 

Arayınız...
Verified by ExactMetrics