Aleksandra Şener

2007 yılında Bükreş Titu Maiorescu Universitesi Psikoloji bölümünden “Türkiye ve Romanya Arasında Aile İçi Şiddetin Karşılaştırmalı Analizi” konulu tezimi tamamlayarak mezun oldum. 2006-2011 yılları arasında Romanya’da özel bir şirkette stajımı tamamladım ve aynı şirkette psikolog olarak görev aldım. Türkiye’ye yerleşmemin ardından; 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde aile danışmanlığı, 2014 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde pedagojik formasyon, 2017 yılında Uludağ Üniversitesi’nde oyun terapisi uygulayıcısı, 2022 yılında ise EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) eğitimlerine katılarak süpervizyon çalışmalarımı gerçekleştirdim. Çeşitli anaokullarında ve özel şirketlerde hizmet vermemin ardından çalışmalarımı İngilizce-Romence ve Türkçe dillerinde sürdürmekteyim.

 Mesleki Eğitimler

Aile Danışmanlığı Eğitimi – Süleyman Demirel Üniversitesi (2013)

Pedagojik Formasyon – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (2014)

Oyun Terapisi Uygulayıcısı – Uludağ Üniversitesi (2017)

EMDR Temel ve İleri Düzey Eğitimleri – Zi&On Psikiyatri Akademisi (2022)

 Yabancı Evliliklere Yönelik Aile Danışmanlığı 

Evlilikler aynı etnik ve sosyo-kültürel yapıya mensup bireyler arasında gerçekleşebileceği gibi, farklı yapılara sahip bireyler arasında da gerçekleşebilmektedir. Günümüzde küresel iletişim ve etkileşimin sağladığı imkânlar sonucu farklı milletler ve kültürler arasındaki mesafeler azalmış ve bu durum sayısı hızla artan yabancı evlilikleri de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde de son yıllarda yabancı evliliklere sıklıkla rastlanmaktadır. Farklı ülke vatandaşları arasında oluşturulan bu evliliklerin bireyleri güçlendiren ve dünya görüşlerini zenginleştiren yönleri olduğu gibi aile dışındaki ve içindeki kişiler arası ilişkiler açısından zorlukları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu süreçte dil, din, aile içi dinamikler, akraba ilişkileri, çocuğun yetiştirilmesinde karşılaşılan çatışmalar, iş yaşamına uyum aşılması gereken başlıca problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu evliliklerin sonlanması neticesinde tek ebeveynli aile olarak hayatlarını sürdüren yabancı uyrukluların da kendileri ve çocukları özelinde farklı problem sahaları ile baş etmek durumunda kaldıkları gözlenmektedir. Bu ailelerin ve aile bireylerinin dil bariyeri olmadan kendilerini ifade edebilmelerinin kolaylaştırıcı ve rahatlatıcı olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumun farkında olarak yabancı evlilik yapmış ailelerde yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak Aile Danışmanlığı hizmetimizi İngilizce ve Romence dillerinde de vermekteyiz.

 Family Counselling for Marriages Formed Between Citizens of Different Countries

Marriages can be seen between individuals belonging to the same ethnic and socio-cultural structure, as well as between individuals with different structures. Today, as a result of the facilities provided by global communication and interaction, the distances between different nations and cultures have decreased, and this situation has brought with it the rapidly increasing number of foreign marriages. In Turkey, marriages with foreign citizens are frequently encountered in recent years. It is seen that these marriages formed between citizens of different countries have aspects that strengthen individuals and enrich their worldviews, as well as bring difficulties in terms of interpersonal relations outside and inside the family. In this process, language, religion, family dynamics, kinship relations, conflicts encountered in the upbringing of the child, adaptation to working life are some of the main problems that need to be overcome. Again, as a result of the termination of these marriages, it is observed that foreign-born spouses who continue their lives as a single-parent family have to deal with different problems for themselves and their children. We consider that it can be facilitating and comforting for these families and family members to express themselves without a language barrier. Being aware of this situation, we provide our Family Counseling service in English and Romanian languages ​​to solve the problems that may be experienced in families with foreign-born members.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics