boşanma sebepleri

Ailede Boşanma Süreci Nasıl Yönetilmelidir?

Yaşamı daha rahat sürdürebilmek bir araya gelen ve aynı yola baş koyan çiftler hayatın belli dönemlerinde hayal kırıklıklarına uğrayabilir. Bu hayal kırıklıkları birikerek, birlikte çıktıkları yolun sorgulanmasına hatta sonlanmasına neden olabilir. Bu sonlanma ile birlikte birleştirilen yollar tekrardan ayrılabilir. Her ne kadar istenmeyen bir durum olsa da boşanmak da evlilik kadar doğal ve muhtemeldir. 

Boşanma süreci beraberinde pek çok problemi bir arada getirebilir. Bu da sürecin işleyişini daha zor bir hale getirip sürecin zorluğunun katlanmasına neden olabilir. Boşanma sonrası çocukların durumu, ekonomik faktörler ve ayrılan çiftlerin yaşadığı ruhsal olumsuzluklar boşanma sürecinin ardından yaşanan sıkıntılardan bazılarıdır.

Peki Boşanma Sürecinde Aile Terapisinin İşlevi nedir?

Öncelikle eşler arasındaki çatışmaların çözümüne odaklanır. Bu problemin çözümü için neler yapılabileceği ve ne tür baş etme stratejilerinin ortaya koyulabileceği konuşulur. Aldıkları ayrılık kararının daha sağlıklı bir biçimde düşünülmesi için bir takım ortak faaliyetler yürütülür. Bu çabalara rağmen sonuç alınamıyor ve eşler ayrılıkta kararlılıkla ısrar ediyorsa, boşanma sonrası süreç hakkında planlamalar yapılır. Ayrılık süreciyle birlikte ortaya çıkacak olan çatışmaları azaltmak ve bireylerin en az zararla bu süreci atlatması en temel hedeftir. Eğer ailede çocuklar varsa, çocuklarla ilgili uyum ve sorumluluk noktalarıyla birlikte çocukların bu zorlu süreçte en az hasarla çıkabilmesi için ne tür tavır ve tutumlar içerisinde olmaları gerektiği konuşulur. Ayrıca sorumluluklar ve bu sorumlulukların dağılımı hakkında konuşulur. Bununla birlikte ayrılan çiftlerin bundan sonraki yaşamlarını planlamaları ve düzenlemeleri yapılacak olan planlamalar üzerine görüşmeler yapılır. Özetleyecek olursak seanslar boyunca, yeni alışkanlıklar oluşturulması, gündelik yaşamın yeniden düzenlenmesi ve planlanması, ev ve ortam değişikliğine uyum sağlamak, ayrılık sonrası süreçte çocuklarla ilgili sorumlulukların paylaşımı ve çocuklara yönelik tutum ve davranışlar hakkında gündem oluşturulur ve bu gündemlere yönelik çalışmalar yürütülür. Bu süreçte eşler birlikte terapiye katılmadan, bireysel görüşme biçimde de danışmanlık sürdürülebilirler. Hatta eşlerden biri katılmak istemese dahi bu süreç bireysel olarak yönetilebilir.

Boşanma Sürecinde Çocuklar

Ayrılık sürecinin çocuklar üzerinde etkisi oldukça büyük olabilir. Bu süreci en az hasarla atlatmaları oldukça önemlidir. Yaşadıkları problemleri ifade edebilmeleri, ayrılık sonrası süreçte anne babanın durumu, çocukların bakımı ve sorumluluk dağılımı, yeni ev ve ortama adapte olabilmek gibi pek çok hususa dikkat edilmelidir. Çocukla bu süreç hakkında açık ve anlaşılır biçimde konuşulmalı ve boşanmadan ziyade ayrılık ile durumun ifade edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Anne ve babalık rollerinin devam ettiği ifade edilmeli ve çocuk kendini taraf seçmek zorunda hissetmemelidir. Ayrıca çocuğun ayrılık sürecini kendi ile ilişkilendirerek suçluluk yaşamaması için çaba sarf etmek çok önemlidir. Bahsettiğimiz problemleri en aza indirmek, süreçten daha sağlıklı çıkabilmek ve ayrılık sonrası süreç hakkında planlamalar yapabilmek için aile danışmanlığı faydalı olacaktır.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics