Merkezimizde, yirmi üç yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Disleksi, Öğrenme Güçlüğü alanlarında hizmet vermektedir. Kullandığımız metotlar tüm dünyada kabul görmüş, etkinliği onaylanmış yöntemler olup, alanında Uzman Çocuk ve Yetişkin Psikiyatrisi ve Uzm. Klinik Psikolog ,Uzm. Psikolojik Danışman, Aile Danışmanları ve Özel Eğitimciler tarafından uygulanmaktadır.

Disleksi Nedir?

Disleksi bir hastalık değildir. Kişinin altta yatan problemlerinin herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık yoksa özel eğitim ile düzelebilir. Kurumumuzda yirmi üç yıllık tecrübeyle disleksi ve özel öğrenme güçlüğü sorunlarına uzman kadro ile çözümler sunulmaktadır.

Bireylerin normal veya üstün zeka seviyesinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Özellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.Kişiler de okul öncesi dönemde belirtiler görülmesine rağmen en sık ilkokul döneminde belirgin hale gelmektedir. Çocuğun yaşıtlarına göre daha geç okuyup yazması disleksi belirtisi olabilir.

Disleksi konusunda okul öncesi dönemine ilişkin belirtiler:

ü Konuşmanın gecikmesi ve diğer konuşma bozuklukları

ü Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük,

ü Kelime dağarcığının yetersiz ve yavaş gelişmesi,

ü Bir şey anlatırken zorlanma, az konuşma

ü Zayıf kavram gelişimi

ü Büyük-küçük, ince-kalın, üst-alt, iç-dış, önce-sonra gibi kavramları öğrenememe, karıştırma

ü  Yetersiz motor gelişim

ü Öz-bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe,

ü Sakarlık

ü Çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik.

Disleksi konusunda ilkokul dönemine ilişkin belirtiler:

ü Akademik Başarısızlık: Bu kişiler zeki olmalarına rağmen akademik açıdan başarısızlık yaşayabilirler. Başarı durumu ise değişkendir, bazı derslerde başarısı normal veya normal üstü iken, bazı derslerde başarı oranı düşüktür) .

ü Okuma / Yazma Becerisi: Disleksi olan çocuklar birinci sınıfta okumada ve öğrenmede zorlanırlar ve yaşıtlarına göre gecikirler. Diğer sınıflara geçtiğinde ise okumaları hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez, kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır, yaşına göre bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başka kişilerin okuduklarını daha iyi anlar. Birinci sınıfta yazmayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler.

ü Harf Karıştırma ,ters yazma ve okuma :Bazı harf, sayı ve kelimeleri ters yazar ya da karıştırırlar. “Çok” yerine “koç”, “ev” yerine “ve”, “soba” yerine “sopa”, b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g gibi. Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece ekler.

ü Noktalama işaretlerini kullanmada zorluk: Yaşına göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama, hece bölme hataları, yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazarlar.

ü Yazı yazmada zorluk:Birinci sınıfta yazmayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler.Sınıftakilere oranla el yazıları okunaksız ve çirkindir, yavaş yazarlar, tahtadaki yazıyı defterine geçirirken veya öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanırlar.

ü Aritmetik Becerileri: Sayı ve matematik sembollerini öğrenmede güçlük yaşarlar. Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırırlar. Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geri kalırlar. Dört işlemi yaparken yavaştırlar. Problemi çözüme ulaştıracak işleme karar veremezler..

ü Yönelim konusunda mekansal alanlarda zorluk: Sağ-sol, doğu-batı,kuzey-güney kavramlarını öğrenmede zorlanırlar.

ü Zamanlama, sıralama ve planlamada zorluk: Zamana ilişkin kavramları (dün-bugün, önce-sonra, gün, ay, yıl, mevsim gibi) kavramlarını karıştırırlar. Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilirler. Saati öğrenmekte zorlanırlar.

Genel olarak Disleksi belirtileri :

Harflerin anlamakta güçlük çekmeHarf sırasını atlamaBenzer eş sesli harfleri karıştırmaOkuma esnasında bir sonraki alt satıra geçmede zorlukHece tekrarları yapmaHarfleri okurken, yazarken harflerin yerini değiştirmeOkuma bozukluğu (disleksi),Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi),Matematik bozukluğu (diskalkuli) şeklinde üç ana grup olarak özetlenebilir.

Disleksisi olan kişilerin sözcükleri doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızlarında problemler vardır. Okuma yazmayı öğrenmede yaşıtlarına göre geç öğrenilirler . Okurken yanlış ve yavaş okuma, harf, hece ve satır atlama sıkça karşılaşılır. Okuduğunu anlamada güçlük yaşarlar.

Disleksi konusunda ebeveynlerin tutumu:

Çocuğunun gelişimini yakından takip eden her aile farklılık gördüğünde bu durumu bir uzmana başvurmalıdır.

Çocuğa destek veren olumlu bir çevre ortamı hazırlanmalıdır.

Uzman ile birlikte çocuğuna yaşadığı problemi uygun dille anlatıp, güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesini sağlanmalıdır.

Destekleyici ve cesaret verici olmalı, olumlu ve güçlü yönlerini vurgulamalıdır.

Öğretmenleriyle olan iletişim güçlü tutulmalıdır.En önemlisi çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamalıdır.

Disleksi Cözümü :

Disleksi bir hastalık değildir. Kişinin altta yatan problemlerinin  herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık yoksa özel eğitim ile düzelebilir.Bu konuda işitsel algı okuma ve anlama motor becerilerin güçlenmesine yönelik merkezimizde Disleksi Danışmanlığı bütüncül olarak uygulanmaktadır. Çok güzel olumlu geri dönüşler almaktayız google uzerindeki yorumlardan inceleme yapabilirsiniz.

Disleksi ve tüm öğrenme güçlüklerinin tedavisi eğitimdir.Özel eğitim okulda verilenden farklıdır çocuk normal bir okulda eğitime devam ederken yanı sıra bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır.Eğitim bu alanda uzmanlaşmış bireyler tarafından verilmelidir.

Öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Fakat eşlik eden psikiyatrik bir hastalık (kaygı bozukluğu, depresyon vs.) varsa onların tedavisi önemlidir.

Dikkat eksikliği ile eşlik ediyorsa kişilerde dikkati artıracak ilaçlar uzmanlar tarafından verilebilir.Disleksinin şiddetine göre sunulan eğitim desteğinin süresi ve yoğunluğu değişir.


Arayınız...
Verified by ExactMetrics