AİLE İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİM

Ebeveyn danışmanlığı bebeğin anne karnına yerleşmesinden itibaren, doğum, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuklarınızı en uygun biçimde yetiştirebilmenize ve ortaya çıkan problemleri en az hasarla atlatabilmenize yardımcı olmak için var olan danışmanlık türüdür. Ayrıca çocuk ve ergenlerle yapılan danışmanlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu söylenebilir.

 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi gelişimin çok hızlı olduğu ve gelişimle birlikte pek çok probleminde beraberinde geldiği önemli dönemlerdir. Bu dönemler kendi içlerinde birtakım krizler barındırmaktadır. Bebeğin doğmasından tutunda, bakımı, beslenmesi, uyku düzeni, yürümeye başlaması, tuvalet eğitimi, kreşe başlaması, arkadaş edinmesi, ders çalışma alışkanlığının kazanılması, sorumluluklar edinme ve bunları sürdürme, disiplin, kişisel sınırlar ve bu sınırlara uyum sağlama gibi pek çok kriz unsurundan bahsedilebilir. Bu alanlarda birtakım olumsuzlukların yaşanması elbette normaldir. Ancak bu olumsuzlukların bir takım davranış kalıplarına ve alışkanlıklara dönüşme ihtimaline dikkat edilmesi çok önemlidir. Bu olumsuzlukların davranış kalıplarına dönüşmesini engellemek için uygun davranış stratejileri belirlemek ve bu stratejilere yönelik uygun adımlar atmak oldukça önemlidir. Böylece problemler büyümeden ve daha büyük problemlere dönüşmeden ele alınmış ve engellenmiş olacaktır. Burada çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönemin özelliklerini baz alıp hareket edebilmek oldukça önemlidir. Ebeveynlerin yaşadığı pek çok problemin omurgasını bu sorun oluşturmaktadır. Yanlış bilgiler yanlış müdahalelere yanlış müdahalelerde yanlış davranış ve durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu olumsuzluklar çözümlenmediği için yıllar içerisinde katlanarak büyüyecek ve başka alanlarda yeni krizlerin oluşmasına neden olabilecektir.  

 Tam bu esnada ebeveyn danışmanlığı size ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ebeveyn danışmanlığı; çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçlarının tespiti, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken alanların gösterilmesi, çocuğun gelişim dönemine uygun davranıp davranmadığı, ebeveynin işlevinin yeterince yerine getirip getirmediği gibi konularda verilen bir danışmanlık hizmetidir. Ailenin içinde bulunduğu duruma üçüncü bir gözden şahit olarak objektif bir biçimde değerlendirerek aile içi aksamalar ve bu aksamaların nedenlerine dair sizlere güçlü geri bildirimler alabilme olanağı sağlar. Bu da var olan problemlere yönelik farkındalığın artmasına ve beraberinde problemlerin hızlıca çözüme kavuşmasına yarar sağlayabilir. Bununla birlikte ebeveynlerin çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme ya da durumlara uygun olarak ne tür tutumlar geliştirmesi gerektiği konusunda da yardımcı olabilmektedir.

 Özetleyecek olursak, iş birliği ve doğru müdahale yöntemleri ile pek çok problem halledilebilir ve yeni problemler oluşmasının önüne geçerek daha sağlıklı bir yaşamın kapısı aralanabilir. Bu amaca varmak için ebeveyn danışmanlığı size ciddi anlamda katkı sağlayabilir.


Arayınız...
Verified by ExactMetrics