grup-danışmanlığı

Grup danışmanlığı, bireylerin alanında yetkin bir uzman danışman liderliğinde oluşturulmuş güvenli bir grup ortamında duygularını, düşüncelerini, beklentilerini ve yaşantılarını paylaştıkları, deneyimlerini birbirlerine aktardıkları; diğer üyelerin deneyimlerinden yararlanmalarına olanak veren, kendilerine dair farkındalık kazanmalarına yardımcı olan, çeşitli sorunların üstesinden gelmeyi ve kişisel gelişimi sağlamayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Bireysel hizmetten farklı olarak bir grup danışana aynı zaman süresi içinde oluşturulan grup dinamiklerini kapsamaktadır.

Grup danışmanlığının en önemli özelliklerinden birisi etkileşimsel olmasıdır. Kişinin kendisine benzer veya benzer olmayan kişilerle duygu ve düşünce alış-verişi içine girebilmesi ve kendi iç dünyasına diğerleri tarafından ayna tutulabilmesini mümkün kılan çeşitli tekniklerin uygulandığı bir danışmanlık türüdür.

Gruplar genel olarak 6-10 kişi arasında olur ve bazen bir tema altında grup kurulurken, (kilo verme, sosyal fobi, bağımlılık, sınav kaygısı vs.) bazen kişisel gelişim, bazen de sadece düşünce içeriği değişiklikleri gibi daha genel bir amaçla grup kurulabilir. Bazı kişiler, bir grubun içinde kendi özelliklerinden, duygularından, düşüncelerinden, geçmişinden bahsetme fikrini oldukça korkutucu bulabilirler ve çekinebilirler. Oysa grup danışmanlığı, insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğini görerek ortaya çıkmıştır. Grup danışmanlığı hayatta doğal olan diğer insan ilişkilerinin, küçük bir örneği gibidir.

Grup danışmanlığında kişilerin benzer sorunlar yaşadığı daha homojen gruplar oluşturulabileceği gibi gruba katılan her üyenin kendine yönelik hedefinin farklı olduğu ve daha değişik sorunlara sahip ve daha genel hedeflerin yer aldığı heterojen gruplar da oluşturulmaktadır.

Grup Danışmanlığının Faydaları:

Grup halinde gerçekleştirildiği için, ekonomik anlamda bireysel danışmadan daha uygundur. Gruba katılan danışan, kendisine benzer sıkıntılara sahip başkalarını görünce yalnız olmadığını hisseder. Üyeler, yaşadıkları sıkıntılara farklı bir gözden bakabilme imkânı edinirler. Başkalarını dinledikçe kendilerini yönelik farkındalıkları artar.  Bir gruba ait olmak ve grup tarafından dinlenmek ve kabul görmek, kişinin kendine olan güvenini artırmasıyla birlikte, ruhsal durumunda iyileştirici etki gösterir. Benzer problemler yaşayan başka bireylere yardımcı olmak ya da onların sorunlarını çözebildiklerini görmek, kendi çözüm yolunu bulabilmesi adına kişiye ümit verir. Benzer sorunu olan bireylerle tanışmak ve başka bireylerin de bu sorunları yaşadığını görmek bireylere yalnız olmadıklarını hissettirir. Temel ilkelerin belirlendiği ve yargılamanın ve eleştirmenin olmadığı güvenli bir ortamda rahatlıkla duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar. Gruptaki diğer üyelerin paylaşımları kişilerin kendileriyle ilgili farkındalıklarını arttırır.  Farklı bakış açılarını dinlemek, sorunları ele almanın birden çok yolu olduğunun görülmesini sağlar. Grup üyelerinin birbirlerine düşünceleriyle ve yaklaşımlarıyla yardımcı olması kendine güven duygusunu arttırır. Diğer grup üyelerinin sorunlarını çözebildiklerini görmek iyileşmeyle ilgili umudu arttırır. Farklı cinsiyetten, farklı kültür ve toplumsal gruplardan gelen farklı bireylerin birbirleriyle iletişim kurması içsel anlamda zenginleşme fırsatı sunar.  Grupta bulunmak, grup üyelerinin aidiyet duygusunu arttırır. Grup içinde görülme, kabullenilme, onaylanma, desteklenme ve önemsenme duyguları deneyimlenir. Grup, çok çeşitli ve zengin bir deneyim alanı sunarak bireylerin çok farklı bakış açılarından, farklı yöntemlerden ve duygusal süreçlerden faydalanmasını sağlar. Belli bir sıkıntının çözümü hedefiyle toplanmış olan gruplarda grup çalışmaları sorunun çözümüne katkıda bulunduğu gibi, kişinin kendini daha ayrıntılı tanıma ve geliştirme gibi başka fırsatlar da sunar.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics