Okul Başarısızlığı-1

Merkezimizde, 28 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Okul Başarısızlığı alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 329 0074


İDEM Psikoloji, öğrencilerin okul başarısızlığıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için farklı alanlarda hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bilişsel süreçlerine ,yeteneklerine uygun olarak seçilir. Bu konuda önce çocuğa güçlü ve desteğe açık alanlarını belirlemek için testler uygulanmaktadır. Her bireyin güçlü ve desteğe açık alanları belirlendikten sonra güçlü yönlerinden destek alınarak farklı eğitim programları uygulanır. Genellikle çoğu ebeveynin dile getirdiği bir konu var.” Benim çocuğum zeki ama neden çalışmıyor. ”Kafasını neden başka şeylere yoruyor”. Bir çalışsa nerelere gelecek…

Okul başarısızlığını etkileyen en önemli sebepler arasında dikkat eksikliği, hiperaktivite, erteleme alışkanlığı ,öğrenme güçlüğü, okuma anlama güçlüğü, bilişsel yetenekler, davranış problemleri, akranlar ile iletişim, okul fobisi, kaygı ,kişisel ailevi problemler, zeka ve gelişime yönelik problemlerdir. Kısaca ;

  • Yaşamını sürdürdüğü çevre ve aile ortamı
  • Bireysel özellikler, zeka ,bilişsel yetenekler ,dikkat ve odaklanma sorunu ,
  • duygusal ve davranış problemleri erteleme alışkanlığı 
  • Eğitimini sürdürdüğü okul ve öğretmen ile iletişim 

Tüm bu problem oluşturabilecek alanları değerlendirip, okul-aile-öğrenci işbirliğiyle beraber, çocuğun potansiyelini göz önünde bulundurularak başarılı olduğu veya olabileceği alanlara yönlendiriyor ve destekliyoruz. Özgüveni yerinde olan çocuk başarmak için daha fazla gayret içerisinde olacaktır. Amacımız anne babaların yanında olarak çocuklarımızı en iyi şekilde okul hayatına hazırlamaktır .Bu süreçte uyguladığımız eğitim ve terapi desteği ile çocuklarımız kaygı ve korkularını daha sağlıklı kontrol edebilir. Ayrıca motivasyonu yüksek ,odaklanma ,erteleme ,dikkate yönelik işitsel ve görsel algı alanlarında olumlu kazanımlar elde edeceklerdir.

Okul başarısını etkileyen Dikkat Eksikliği ,Hiperaktivite ve Dürtüsellik Belirtileri:

üKonsantre olamamak, Aşırı Hareketlilik,

Yerinde duramama ,

ü Odaklanamama,

ü Dikkatin sürdürülmesi konusunda güçlük,

ü Karşısında konuşanı dinlemekte güçlük

ü Konuşurken konudan konuya geçme, konuştuğunu unutma,

ü Gereğinden fazla konuşma,

ü Ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmak,

ü Zamanın nasıl geçtiğini unutma,

ü Dışarıdan seslenenleri duymama aşırı odaklanma haliyle zihnindeki kaostan kurtulmaya çalışma hali,

ü Organizasyon becerilerinde zayıflık,

ü Unutkanlık,

ü Zamanı kontrol etme güçlüğü,

ü Planlama yapamama, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorlanma,

ü İşe ve randevularına geç kalma,

ü Özel kişisel eşyalarını (ev ve iş anahtarı ,cüzdanı) kaybetme, unutma,

ü Sorumluluğunda olan küçük görevleri (faturaları ödemek gibi…) unutma,

ü Toplantılarda uygunsuz davranma-kalkıp yürüme,

ü Konuşmaları bölme sık sık araya girme sonucunu düşünmeden konuşma,

ü Alkol ve madde kullanımına ilgisinin olması,

ü Heyecan arayışı, Haz odaklı olma 

ü Aynı anda birçok işi yapmaya çalışma,

ü Risk almaya çok meyilli olma, İmpulsivite 

ü Sorumluluklarından çok çabuk sıkılma,

ü Eleştiriye açık olmama, Israrcı Tutum

ü Duygusal olarak dalgalanmalar, 

ü Motivasyonu sürdürme güçlüğü nedeniyle iş ve aile yaşantısında dalgalanmalar yaşanması,

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik Terapi Süreci:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu, birçok çocukta normalde görülebilecek belirtileri içerir ancak, tanıyı koyarken bunların sayısı, süresi ve çocuğun hayatını ne ölçüde olumsuz etkilediği, en az altı ay belirtilerin devam etmesi önemlidir. Dikkat eksiliği belirtilerinin 7 yaşından önce başlamış olması ve en az iki farklı ortamda sorun yaratıyor olması gerekir. Birey hakkında ayrıntılı bilgi alınması çok önemlidir. Anne-babadan, öğretmenden, çocuğun kendisinden ve olabildiğince çok veri toplanmaya çalışılır. Dikkat eksikliği konusunda toplanan bilginin tutarlı olması önemlidir. Ebeveynler genellikle okul öncesi dönemde dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, dürtüsellik belirtilerini gözlemlerler ancak genellikle tanı, çocuğun okula başlamasından sonra konulur. Aile içinde ve erken dönemde sorun yaratmasa da okul gibi yapılandırılmış, kurallı ve kalabalık bir ortamda belirtiler belirgin hale gelir. Ayrıca fiziki muayene yapılması (işitme ,görme ,kan testleri) önemlidir. Dikkat algı ve konsantrasyona yönelik testler , zeka testi, MOXO ,nöropsikoljik testler sonrası ayırıcı tanı koymak son yıllarda daha da kolaylaşmıştır.

Merkezimizde Okul Başarısızlığı Konusunda Uygulanan Çalışmalar:

Dikkat eksikliği konusunda en iyi çözüm yöntemi çoklu–bütüncül bir uygulamadır. Merkezimizde kullanılan yöntemler; wisc-4 Zeka testi uygulaması ve takip programı, ATTENTİON dikkatimi topluyorum eğitim programı ,CAS testi uygulama ve PASS PREP bilişsel müdahale programı ,davranışçı terapi, bilişsel terapi, PSİKODİKKAT gelişimsel program, özel eğitim ,okul ve ev ortamına ilişkin düzenlemeler, çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı, dikkat, odaklanma ve konsantrasyon arttırıcı egzersizler, seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanma ve zamanlamaya yönelik egzersizler, kısa ve uzun süreli hafızaya yönelik dikkat geliştirme programları, oyun terapisi vb. uygulamalardır. 27 yıllık tecrübemiz ve uzman kadromuzla Ataşehirde hizmet vermekteyiz.

Başarısız olan bu çocuklarda şu durumlar görülür:
Okulda sınıfın bir köşesine çekilip sessizce otururlar. Yada çok yaramazlık yaparlar. Sürekli bir kavga ortamı kurarlar. Arkadaşlarıyla anlaşamazlar .Verilen ev ödevlerini dikkate almazlar. Bu konuda duyarsız ve dikkatsiz olurlar. Genellikle yapmadıkları için arkadaşlarından hazır alırlar. Derslere katılmazlar, İlgisizlerdir. Sürekli dersten kopuk bir şekilde hayaller kurarlar. Çocuğunuza vakit ayırın ve sorunlarına çözüm yolu arayın.


Merkezimizde, 28 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite alanında hizmet verilmektedir. Uzman desteği için hemen arayın!   

TEL:  0532 329 0074Arayınız...
Verified by ExactMetrics