özel gereksinimli çocuklar

Her çocuk özeldir ve diğer çocuklardan farklıdır. Eğitimde ve çocuklara yönelik yaklaşımda bu noktaya dikkat etmek oldukça önemlidir. Çocukların Birbirlerinden daha iyi oldukları alanlar olduğu gibi geliştirilmesi gereken ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar da olabilir. Tam bu noktada özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri devreye girmektedir.

Peki özel gereksinimli çocuklara yönelik danışmanlık ne demektir?

Okul öncesi dönemde özel eğitim, risk altındaki çocuklarla gelişim geriliği olan ya da tanılanmış özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine sağlanan eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.  Peki bu danışmanlık hizmeti hangi çocuklara yöneliktir?

  • Otistik, down sendromlu, west sendromlu çocuklar,
  • Özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar (disleksi vb..),
  • Konuşma yetersizliği olan çocuklar,
  • Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar,
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar,
  • Davranış bozukluğu olan çocuklar.


Ailelerin Dikkat etmesi gereken noktalar:

Çocuğun geliştirilmesi gereken alanları ailenin keşfetmesi ve buna yönelik önlemler alması oldukça önemlidir. Bu tutum var olan problemlerin ilerlemesi ya da daha zorlu hale gelmesinin önüne geçilmesini sağlayabilecek önemli bir husustur. Çünkü çocuk içinde bulunduğu durumu anlamlandıramayabilir ve olumsuz düşüncelerle ve duygularla boğuşabilir. Bununla birlikte çevre ve aile tarafından dışlanma olasılığı ya da dışlanması çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duygu ve düşüncelerin pekişmesine hatta daha da şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle çocuğun içinde bulunduğu durumun netleştirilmesi, ailenin çocuğun durumuna uygun beklentileri belirleyebilmesi, gelişimi için uygun olan stratejilerin belirlenmesi, çocuğun içinde bulunduğu duruma uygun yaklaşım ve metotların belirlenmesi, çocuğun gelişime açık olan yönlerinin tespiti, çocuğun potansiyelini ortaya koymasını sağlayabilecek yaklaşımları belirlemek gibi hususlar için uzmanlardan danışmanlık hizmeti almak oldukça önemlidir. Aile ve uzman arasında gerçekleştirilen işbirliği ile birlikte okul, ev, klinik ve başka diğer ortamlarda çocuğa karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde olunması gerektiğine dair belirsizlikler netleştirilebilir. Çocuğun durumuna uygun ve onu destekleyici tutumlar çocuğun gelişimine katkı sağlayacak ve potansiyelini ortaya koymasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca bu süreç çocuk kadar aile için de zorludur. Bu nedenle ailenin de bu süreçte karşılaştıklara problemlere yönelik destek ve danışmanlık alması oldukça önemlidir. Ailenin farkındalığının artması probleme yönelik ortaya konan davranışların daha sağlıklı olmasına olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu süreçte ailenin motivasyonun korunması ya da arttırılmasına yarar sağlayacaktır. 

Arayınız...
Verified by ExactMetrics