bireysel-psikoterapi

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla yetişkin psikolojik danışmanlık alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 239 0074

Yetişkinlerde dönem-dönem sosyal problemler, kişisel problemler, korkular gibi baş gösteren sorunlar yaşanmakta ve yetişkin psikolojik danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günlük hayatın getirdiği stres, eşler arası sorunlar, geçmişte yaşanan kötü tecrübeler bu günün sorunlarının temelini oluşturmaktadır.

Sorunlar yaşayan yetişkinler ilk etapta bunu kabullenmemekte veya basit görmektedir. Kabullenme aşamasına gelindiğinde ise çoğu zaman sorun çok büyümektedir. Bu nedenle yetişkin psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak ve destek almak için zaman kaybedilmemelidir.

Özellikle okul başarısını son derece olumsuz etkileyen sorunların halledilmesi için en kısa sürede bir danışmana başvurulması gerekmektedir. Çocukluktan başlayarak bireyin tutum ve davranışları gözlemlenmeli, herhangi bir sorun görüldüğünde danışmana gitmek için zaman kaybedilmemelidir.

Danışmana gitme kararının alınmasında gecikilmemeli, problem büyümeden halletme yoluna gidilmelidir. Danışman ilk etapta yetişkindeki sorunu tespit etmekte ve kişinin karakterine, sosyal yaşamına ve hedeflerine göre bir süreç planlamaktadır. Sonunda birey normal yaşamına dönerek daha verimli ve daha kaliteli bir hayat sürmektedir.

Hayatının çok karmaşık ve yorucu olduğunu düşünen, sürekli kendini mutsuz hisseden ve hayattan zevk almayan bir insan bilinçaltına da bu mesajları göndermekte, yaşadığı olumsuz durum her geçen gün daha da işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Duygu değişiklikleri, sosyal ve mesleki alanlardaki problemlerin çözümü için yapılan tüm süreçler yetişkin danışmanlık hizmetleri arasındadır.

Günlük yaşamda, akademik alanda veya sporda performansı en üst seviyeye çıkarmak mümkündür. Peak performans uzman bir danışman sayesinde ulaşılabilecek bir aşamadır. Peak performans seviyesine ulaşan bireyler, daha önce uzun sürelerde yaptıkları işleri çok daha kısa sürede yaparak inanılmaz bir performans göstermektedir. Kişinin kendisinin bile şaşırdığı başarma aşaması peak performansın yakalandığı andır.

Birçok insan sorunlarını paylaşmakta veya bir danışmana gitmekte sıkıntı yaşamaktadır. Yanlış anlaşılmaktan korkan veya yabancı birisi ile problemini paylaşmaktan çekinen bireyler danışmana gitme süresi uzattıkça çıkmaza girmekte ve yaşamları daha da çekilmez hal almaktadır. Kariyerinin olumsuz etkilenmesi, aile ve çevre ile ilişkilerinin bozulması giderek büyüyen sorunları da beraberinde getirecek, maddi ve manevi sıkıntılar baş gösterecektir. Sosyal fobileri olanların hayattan zevk almaları beklenemez.

Tüm bu sorunlarla baş etmek için uzmanlara başvurmada zaman kaybedilmemeli ve bir an önce normal hayata dönmek hedeflenmelidir.

Yetişkinler için danışmanlık hizmeti sunularak, bireye güven vererek, bireyin yaşam kalitesinin yükselmesine destek olunur. Mutlu toplumlar mutlu insanlarla mümkündür. Çocukluktan başlayarak gerektiğinde destek almadan kaçınılmamalı, sorunlar büyümeden destek alınarak normal yaşama devam etme amaçlanmalıdır. Çekinecek hiç bir durum söz konusu değildir.

Günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar, iş ve aile hayatında yaşanan sıkıntılar bazen başa çıkılması zor bir duruma neden olmaktadır. Yetişkinler dönem-dönem sosyal problemler, kişisel problemler, takıntılar, korkular gibi baş gösteren sorunlar yaşanmaktadır. Günlük hayatın getirdiği stres, eşler arası sorunlar, geçmişte yaşanan kötü tecrübeler bugünün sorunlarının temelini oluşturmaktadır.

Yeti̇şki̇nlerde Özgüven Eksi̇kli̇ği̇:

Özgüven bir insanın kendi hayatıyla ilgili aldığı kararları gerçekleştirmek ve bunun arkasında durma konusunda kendine verdiği cesaret duygusudur. Bunun yanında özgüven kişinin, kendi aldığı kararların olumlu olduğunu düşünmesi, kendini sevmesi, yapabileceğine inanması, her konuda yeterli olduğunu bilmesi, kısaca kendini sevip inanması demektir. Bu duyguların eksikliği ise özgüven eksikliği dediğimiz sorunu meydana getirmektedir. Bu sorunu yaşayan kişilerin kendisinden memnun olmadığı ve sürekli olarak sıkılgan bir ruh hali içerisinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Sorunu kabullenme ile başlayan süreçte bir danışmandan yardım alınmalıdır. Neticede sosyal hayata yeniden girilecek ve kişinin özgüvenini tekrar kazanması sağlanacaktır.

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla yetişkin psikolojik danışmanlık alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 239 0074

Arayınız...
Verified by ExactMetrics