dikkat-eksikligi-ve-hiper-aktivite

Merkezimizde, 28 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite alanında hizmet vermekteyiz.

Uzman desteği için hemen arayın!   TEL: 0532 329 0074

DİKKAT EKSİKLİĞİ ,HİPERAKTİVİTE DÜRTÜSELLİK KONUSUNDA TEST VE TERAPİ UYGULAMALARI

Dikkat  eksikliği ve öğrenme süreçleri konusunda var olan problemler, anne babalar ve sınıf öğretmenleri tarafından okul yaşantısının başlamasıyla fark edilir. Bazen çevredekiler tarafından DEHB belirtileri duygusal ya da davranış problemi ile karıştırılabilir. Özellikle sadece dikkat eksikliğinin yoğun olduğu tipe ilişkin problem yaşayan çocuklar, sessiz ve içe dönük bir yapıya sahip olduklarından dolayı, anne-baba ve çevrenin gözünden kaçabilmektedir.  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde öğrenme güçlüğü, kaygı, depresyon, anksiyete, davranış bozukluğu, okul başarısızlığı, iş verimsizliği, aile hayatında problemler, alkol ve maddeye bağımlılık gibi problemler birlikte görülebilmektedir.

Sınıf ortamında, DEHB’li öğrenciler, dikkat toplama yeteneğindeki sınırlılık, dağınıklık, anlatılanları dinlemede güçlükler, düzensizlik, unutkanlık, dürtülerini kontrol etmede zorlanma, aşırı konuşma, sırasını bekleyememe, kurallara uymada güçlük gibi davranış problemleri gösterirler. DEHB olan öğrenciler, görsel dikkat ve bir çalışmayı sabırla tamamlama konusunda sorun yaşarlar ve derse katılımlarında zorlanırlar. DEHB’da ana sorun, kişinin belirli işle ilgilenirken, içinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamamasıdır. DEHB’li öğrencilerin eğitime erken başlanması, sağlıklı ve uyumlu bir yaşam sürdürebilmeleri için önemlidir.

Hiperaktivite Belirtileri:

ü Motor takılmış gibi sürekli hareket halinde olup yerinde duramaz, sürekli hareket halindedir.

ü Kendi başına sakin bir şeklide oynamayı ve oturmayı beceremez.

ü Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çeker.

ü Yerli yersiz koşup tırmanır.

ü Çok konuşur.

ü Genellikle sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırır.

ü Sabırsız ve acelecidirler.

ü Her zaman bir şeylerle uğraşırlar.

ü Ders çalışma masasının başında oturmaktan sıkılıp kalmak ister zamanı verimli kullanamaz.

ü Sırasını beklemekte zorlanırlar.

ü Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler.

Dikkat Eksikliği Belirtileri:

ü Konsantre olamamak,

ü Odaklanamama,

ü Dikkatin sürdürülmesi konusunda güçlük,

ü Karşısında konuşanı dinlemekte güçlük

ü Konuşurken konudan konuya geçme, konuştuğunu unutma,

ü Gereğinden fazla konuşma,

ü Ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmak,

ü Zamanın nasıl geçtiğini unutma,

ü Dışarıdan seslenenleri duymama aşırı odaklanma haliyle zihnindeki kaostan kurtulmaya çalışma hali,

ü Organizasyon becerilerinde zayıflık,

ü Unutkanlık,

ü Zamanı kontrol etme güçlüğü,

ü Planlama yapamama, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorlanma,

ü İşe ve randevularına geç kalma,

ü Özel kişisel eşyalarını (ev ve iş anahtarı ,cüzdanı) kaybetme, unutma,

ü Sorumluluğunda olan küçük görevleri (faturaları ödemek gibi…) unutma,

ü Toplantılarda uygunsuz davranma-kalkıp yürüme,

ü Konuşmaları bölme sık sık araya girme sonucunu düşünmeden konuşma,

ü Alkol ve madde kullanımına ilgisinin olması,

ü Heyecan arayışı,

ü Aynı anda birçok işi yapmaya çalışma,

ü Risk almaya çok meyilli olma,

ü Sorumluluklarından çok çabuk sıkılma,

ü Eleştiriye açık olmama,

ü Duygusal olarak dalgalanmalar,

ü Motivasyonu sürdürme güçlüğü nedeniyle iş ve aile yaşantısında dalgalanmalar yaşanması,

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Terapi Süreci:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu, birçok çocukta normalde görülebilecek belirtileri içerir ancak, tanıyı koyarken bunların sayısı, süresi ve çocuğun hayatını ne ölçüde olumsuz etkilediği, en az altı ay belirtilerin devam etmesi önemlidir. Dikkat eksiliği belirtilerinin 7 yaşından önce başlamış olması ve en az iki farklı ortamda sorun yaratıyor olması gerekir. Birey hakkında ayrıntılı bilgi alınması çok önemlidir. Anne-babadan, öğretmenden, çocuğun kendisinden ve olabildiğince çok veri toplanmaya çalışılır. Dikkat eksikliği konusunda toplanan bilginin tutarlı olması önemlidir. Ebeveynler genellikle okul öncesi dönemde dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, dürtüsellik belirtilerini gözlemlerler ancak genellikle tanı, çocuğun okula başlamasından sonra konulur. Aile içinde ve erken dönemde sorun yaratmasa da okul gibi yapılandırılmış, kurallı ve kalabalık bir ortamda belirtiler belirgin hale gelir. Ayrıca fiziki muayene yapılması (işitme ,görme ,kan testleri) önemlidir. Dikkat algı ve konsantrasyona yönelik testler , zeka testi, Moxo ,nöropsikoljik testler sonrası ayırıcı tanı koymak son yıllarda daha da kolaylaşmıştır.

Merkezimizde Uygulanan Dikkat Geliştirmeye Yönelik Test ve Terapi Uygulamaları:

Dikkat eksikliği konusunda en iyi çözüm yöntemi çoklu–bütüncül bir uygulamadır. İDEM psikoloji olarak, Merkezimizde kullanılan yöntemler; Wisc-4 uygulama ,raporlama ve takip programı ,Cas testi uygulama, raporlama takip programı ,Moxo testi uygulama ve raporlama ,davranışçı terapi, bilişsel terapi, ,PASS müdahale programı ,attention dikkatimi topluyorum programı ,psikodikkat işitsel ve görsel dikkat gelişimsel programı, özel eğitim ,okul ve ev ortamına ilişkin düzenlemeler, çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı, dikkat, odaklanma ve konsantrasyon arttırıcı egzersizler, seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanma ve zamanlamaya yönelik egzersizler, kısa ve uzun süreli hafızaya yönelik dikkat geliştirme programları, oyun terapisidir. 

Merkezimizde, 28 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite alanında hizmet vermekteyiz. Uzman desteği için hemen arayın!    TEL: 0532 329 0074


Arayınız...
Verified by ExactMetrics