projektif-testler

PROJEKTİF TESTLER NELERDİR?

Çocuklara ve gençlere uygulanan projektif testler, uygulanan bireyin iç dünyasını gözler önüne seren, duygu ve düşüncelerini yansıtan testlerdir. Bireyin kendisini algılama şekli, ailesi ve yakın çevresi hakkında düşünceleri ile ilgili ipuçları vermektedir. Bu testlerde bireylerden yarım kalan bir öykünün tamamlanması, herhangi bir konuda resim çizilmesi, verilen resme uygun bir öykü anlatılması veya bazı figürlerle bir şeyler yapması istenir. Tamamen çocuk ve gence bırakılan testlerde doğru veya yanlış diye bir değerlendirme yoktur. Testte yapılan her şey geçerlidir.

CAT (Çocuklar İçin Algı Testi):

3-10 yaş arası çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Hayvan figürlerinin kullanıldığı testte çocukların bu figürlerle kendisini ifade etmesi beklenmektedir.

TAT (Tematik Algı Testi):

9-10 yaşından sonra uygulanmaya başlanan bir projektif testtir. Amaç kişilik oluşum süreci hakkında bilgi edinmektir. 30 resimli kartın kullanıldığı projektif bir testtir.

RORSCHACH TESTİ:

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere uygulanan, bireyin duygu yansımaları ile ilgili bilgi veren bir testtir. Bireyin davranış ve duygusal yapısının ne derece yaşına uygun olup olmadığını sorgulamaktadır. Yaşanılan çatışmalar ve bu çatışmaların üstesinden gelmek için kullanılan savunma mekanizmaları test sonucunda ortaya çıkmaktadır.

LOUISA DUSS- (Psikanalitik Hikâyeler Testi):

Çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Çocuğun kişilik komplekslerini ortaya çıkarır. Test değerlendirmesi tamamen çocuğun anlattıkları ile yapılmaktadır.

AİLE ÇİZ TESTİ:

Çocuklara uygulanan ve çocuğun aile içi ilişkilerini ortaya koyan bir testtir. Çocuğun ailesine bakış açısını, onları nasıl algıladığını ve aile içinde kendisini nerde gördüğünü tespit etmeye yaramaktadır.

TERAPÖTİK KART TESTİ:

Bireyin iç dünyasını ortaya koyan analitik bir test çeşididir. Kendisini algılama şekli, eksik gördüğü ve geliştirmek istediği tutum ve davranışlarını değerlendirmektedir. Aynı zamanda terapi desteği vermektedir.

GOODENOUGH HARRIS:(Adam çizme testi):

7-9 yaş arası çocuklara uygulanan ve zekâ gelişimini ölçen bir testtir.


Arayınız...
Verified by ExactMetrics