BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Olaylardan değil, olaylara bakış açısından etkilenerek oluşan ruhsal problemlere yönelik olarak ortaya çıkan bilişsel davranışçı terapi, 1960 yılında Aaron Back tarafından geliştirilmiştir.   Bilişsel terapi sürecinde, diğer terapilere göre yapılandırılmış bir uygulama vardır. Her seansta, danışanın belirlediği bir sorun üzerinde durularak sorunlarda öncelik sırasına göre bir gelişim planı hazırlanır

DAVRANIŞÇI TERAPİ

Psikoterapi yöntemleri içinde Amerika’da sık-sık uygulanan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan bir psikoterapi yöntemidir. İnsan davranışlarına ve tepkilerine odaklanan davranışçı terapi, duygu ve düşünceleri değiştirmenin en iyi yolunun davranışları değiştirmek olduğunu vurgular. Amaç davranış değişikliği yaratarak olaylara bakış açısını değiştirmektir.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi, temel olarak işlevselliği olmayan düşünceleri, işlevselliği olan (faydalı) düşüncelerle değiştirmeyi amaçlar. Kişinin günlük hayatta yaşadığı sorunlar incelenirken, yaşanılan olaylar karşısındaki düşünceleri, hissedilen duyguları ve davranışlar arasındaki ilişkiyi temel alır.

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Sorunu çözmeye odaklanmak yerine direkt çözme yoluna gidilen kısa süreli çözüm odaklı danışma 1970’li yıllarda temeli atılan bir yöntemdir. Yöntemde sorunu çözmek için nedenlerini bilmenin gerekli olmadığı savunulmaktadır. En popüler yöntemlerden biri olan Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bireyin sorunlarla baş etme gücüne sahip olduğu inancına dayanan ve bireyin güçlü yanlarını ele alan bir müdahale yöntemidir.

ŞEMA TERAPİ

Şema Terapi Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen bütünleyici bir terapidir. Terapi tedavi aşamasında bilişsel davranışçı terapi, geştalt, nesne ilişkileri, bağlanma, psikanalitik gibi yaklaşımlardan yararlanır. Bütüncül yapı içerisinde; bilişsel, davranışsal, psiko-dinamik, bağlanma ve geştalt modelleri (geştalt; bilişsel süreçler içinde özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji teorisi) yer almaktadır.

aile terapisi

Aile terapisi , sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve bireyin sosyal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, yani parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar. 

satir aile terapisi

Yaşantısal aile terapisi olan Satir, duygulara odaklanan bir terapi yöntemidir. 5000 aile ile çalışan Satir, sağlıklı aile tanımını yaparken aile bireylerinin karşılıklı olarak duygularını paylaşan aileler olduğunu belirtmiştir. Aile bireylerinin duygularının farkına varmalarını amaçlayan  satır aile terapisi, bireylerin duygularını bastırmalarının önüne geçmektedir.

Cinsel Terapi

Cinsel problemlerde yaşanan sorunun çözümü için uygulanan en etkili yöntem kişinin partneriyle beraber cinsel terapi seanslarına katılmasıdır. Yaklaşık 11-12 seans süren cinsel terapi seansları neticesinde, kişide organik bir neden yok ise, kişiler yaşadıkları bu problemden tamamen kurtulabilmektedir. Seansların içeriği bilgilendirme ve ev ödevlerinden oluşmaktadır. Eşler arasında tekli ve çiftli ev ödevleri verilmekte kişinin cinsel hayatı, seansları devam ederken bir süreliğine disipline edilmektedir.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics