Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Yetişkin Terapisi alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!   TEL: 0532 239 0074

         İçinde bulunduğumuz hayatta pek çok problemle karşılaşabilmemiz çok muhtemeldir. Bu problemler ruhsal hayatımızı zora sokup günlük yaşantımızda işlev kaybına neden olabilir. Bazen yoğun çökkünlük ya da yoğun kaygılı olma durumlarına neden olabilir. Bu durumda hayatı ciddi anlamda zora sokabilir. İşte tam bu noktada profesyonel destek almak var olan zorlu sürecin daha hafif atlatılmasına ve uzun süreli etkilerin oluşmasının önüne geçebilmektedir. Bu zorlu dönemler için ruh sağlığı uzmanlarınca yetişkinlere yönelik sağlanan psikoterapi hizmetleri için yetişkin terapisi denebilir. Yaş grubu olarak yetişkinler esas alınır. Danışanın içinde bulunduğu durumu, yaşı ve ait olduğumu bağlamı bilimsel verilerle elde edilen tekniklerle değerlendirilir ve işbirliği içinde müdahalede bulunulur.

Terapötik ilişki empati, güven ve saygı üzerine bina edilir. Mahremiyetin korunması terapinin esas ilkelerindendir. Danışan ve terapist ilişkisinin üzerine bina olduğu güven hususunun korunması için azami gayret gösterilir.

Yetişkin Terapisi için hangi durumlarda destek istenebilir?

  • Sürekli kaygılı ve gergin hissetme (anksiyete bozuklukları),
  • Ruhsal anlamda çökkün hissetme(depresyon),
  • Ruhsal travma yaşamak,
  • Kayıp yas süreci,
  • Cinsel işlevde yaşanan bozukluklar,
  • Aile Danışmanlığı ve Çift Terapisi,
  • İlişki Yönetimi,
  • Yeme Bozuklukları,
  • Uyku Sorunları,
  • Takıntılarla başa çıkmak,


Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

Anksiyete, şiddetli bir korku ve panik duygusu hissidir. Çoğu kişi yaşamdaki önemli olaylar öncesinde kendisini korkmuş, endişeli hissedebilir. Bu doğal bir duygu durumudur. Beklenen önemli olay sona erdiğinde korku, panik ve anksiyete duyguları da sona erer. Ancak kişi, korku ve panik duygusunu beklenen olay geçtikten sonra bile yaşam kalitesini bozacak, gündelik hayatındaki işlevselliğini etkileyecek düzeyde hissediyorsa kişide bir anksiyete problemi olduğundan söz edilebilir.

DEPRESYON

Depresyondaki kişiler günlük yaşam içinde rutin olarak severek yaptıkları faaliyetlerden zevk alamadıklarını, giyinmek, yemek yemek gibi günlük ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bile kendilerinde enerji bulamadıklarını ifade ederler. Çoğunlukla aile ve yakınlar da kişideki bu değişimi farkına varırlar ama nasıl yardım edeceklerini bilemezler. Bazı bireyler yaşadıkları durumu “derin bir boşluk duygusu” şeklinde ifade ederken bazı bireyler ise yaşam ile bağlantıları kopmuş, boş bir duygusuzluk hali içinde olduklarını ifade ederler.

ÖFKE KONTROLÜ

Öfke kavramına genel olarak baktığımız zaman doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Bireyler birçok duygu ve davranışı bir arada barındırırlar. Öfke davranışı da diğer davranışlarımız gibi son derece doğal ve evrenseldir. Olumlu yanlarının yanı sıra öfke kontrol edilemediğinde saldırgan ve yıkıcı davranışlara sebep olabilir.

PANİK ATAK

Ani başlayan, on dakikada en yüksek düzeye çıkan, yoğun korku ya da rahatsızlık duyma halidir .Bir çok ruhsal ve bedensel şikayetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle kendisinde panik atak belirtileri olduğunu düşünen bir bireyin yanlış tedavi alma riskinin oluşmaması (kalp krizi geçireceklerini, felç olabileceklerini, kontrolü kaybedeceklerini…) için öncelikle bir doktor tarafından değerlendirilerek rahatsızlığının panik bozukluk olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

STRES

 Stres hayatımızın birçok yerinde bulunmaktadır. İşe giderken, okula giderken, sınava girerken, ödev yaparken vb. daha sayabileceğimiz onlarca durumda vardır. Stres, olumsuz ya da alışılmadık bir durumda vücutta ortama uyum sağlama çabasıyla ortaya çıkan doğal tepkidir. Bu durum anlık ve gerçek olabileceği gibi sadece düşünce ile oluşturulan veya olabilme ihtimali olarak düşünülen bir olay karşısında da gerçekleşebilir. Bazen, hiçbir şeyin değişmediği ancak belirsizliğin ortaya çıktığı durumlar da strese sebep olabilir.

Psiko-onkoloji (Kanser Psikolojisi)

 Kanser tanısı alan bireylerde olumsuz duyguların ortaya çıkması çoğunlukla kaçınılmazdır. Anksiyete, korku, endişe gibi duygulanımlar oluşabilir ve kişi bunlarla baş etme konusunda güçlük yaşadığında çoğunlukla öfke hisseder. Kanser hastalığı, uygulanan tedavi planına bağlı olarak bireyler arasında farklılık gösterse de genel olarak hastanın günlük hayatının akışını, işlevselliğini, meslek, aile ve sosyal yaşamını, cinsel hayatını, beslenme düzenini, ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. 

YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ

Dikkat eksikliği dikkati bir iş üzerine toparlayamama, konsantre olamama veya dikkati sürdürememe durumudur. ADHD semptomları, zorlukla ve kısa süre için odaklaşan dikkat, bir etkinliği yarım bırakma, aşırı hareketlilik ve sinirlilik, düşünmeden hareket etme ve ‘kazaya yatkınlık’, sosyal ilişkilerinde güvensizlik olarak ortaya çıkabilir. Bu durumdaki bir birey, enerjisinin çoğunu özür dilemeye ve disfonksiyonel davranışını kapatmaya çalışmaya ayırabilir. Düşük benlik saygısı, kendinden emin olamama ve yalnızlık geliştirebilir. 

YETİŞKİNLER İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Yetişkinlerde dönem-dönem sosyal problemler, kişisel problemler, korkular gibi baş gösteren sorunlar yaşanmakta ve  yetişkin psikolojik danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Günlük hayatın getirdiği stres, eşler arası sorunlar, geçmişte yaşanan kötü tecrübeler bu günün sorunlarının temelini oluşturmaktadır. Sorunlar yaşayan yetişkinler ilk etapta bunu kabullenmemekte veya basit görmektedir. Kabullenme aşamasına gelindiğinde ise çoğu zaman sorun çok büyümektedir. Bu nedenle yetişkin psikolojik danışmanlık  hizmetlerinden faydalanmak ve destek almak için zaman kaybedilmemelidir.

yeme Bozuklukları

Yeme Bozuklukları anoreksiya nervoza, bulimiya nevroza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu gibi hastalıkların yer aldığı bir tanı grubudur. Bu bozukluklar ruhsal kaynaklıdır ve bedensel bulgular ön planda gibi olsa da ciddi ruhsal sorunlarla birliktedir.

Psikolojik Nedenler: Bebeklik ve çocukluk döneminde yanlış beslenme alışkanlığı ilerleyen dönemlerde anoreksiya gelişimine risk oluşturabilir. Utangaç, depresif, içedönük gençlerde hastalık daha sık görülür. Evebeynleri ile iletişim sıkıntısı yaşayan ve geçmişte cinsel istismara uğramış kadınlarda anoreksiya nervoza görülme ihtimali çok daha yüksektir.

Erteleme Alışkanlığı

Depresyondaki kişiler günlük yaşam içinde rutin olarak severek yaptıkları faaliyetlerden zevk alamadıklarını, giyinmek, yemek yemek gibi günlük ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bile kendilerinde enerji bulamadıklarını ifade ederler. Çoğunlukla aile ve yakınlar da kişideki bu değişimi farkına varırlar ama nasıl yardım edeceklerini bilemezler. Bazı bireyler yaşadıkları durumu “derin bir boşluk duygusu” şeklinde ifade ederken bazı bireyler ise yaşam ile bağlantıları kopmuş, boş bir duygusuzluk hali içinde olduklarını ifade ederler.

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Yetişkin Terapisi alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!   TEL: 0532 239 0074

Arayınız...
Verified by ExactMetrics