anksiyete

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 239 0074

Kaygı (anksiyete) bozukluğu, insanların günlük hayatta yaşadıkları olaylara karşı sürekli endişe duyma halidir. Olaylara karşı olumsuz bakarlar ve çoğunlukla başlarına kötü bir olay geleceğine inanırlar ve bu kişiler farklı deneyleri yaşamaktan korkup kendilerini geri plana çekmek isterler. Anksiyete problemi olan kişiler, iş hayatlarında, sağlık problemlerinde ya da özel hayatlarında sürekli bir endişe içinde olurlar. Kaygı bozukluğu kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz olaylardan ya da kalıtımsal faktörlerden kaynaklanabilir. Anksiyete bozukluğunun duygusal ve fiziksel olarak çok sayıda belirtisi vardır. Aşırı sinirlilik ve gergin olma, sürekli olumsuzluk düşünme ve kendini tehlikede hissetme hali duygusal belirtileri arasındayken nefes almada zorlanma, terleme, halsizlik ve titreme de fiziksel belirtiler arasındadır.

Kaygı bozukluğunun teşhis edilmesi ve tedavisi kişi için çok önemlidir çünkü eğer tedavi edilmezse kaygı, zamanla ilerleyerek kişilerin günlük yaşamlarında işlev bozukluklarına neden olabilir ve bunların yanında ilerleyen dönemlerde depresyona yol açabilir. Anksiyete bozukluğun birden fazla türü vardır. Agorafobi, sosyal fobi, seçici-total konuşmamazlık bozukluğu (mutizm), panik bozukluk bunlardan birkaçıdır.

Agorafobi, kişinin açık alanlarda ve kapalı alanlarda bulunma korkusudur. Bu insanlar toplu taşıma kullanmaktan, araç kullanmaktan, tek başına dışarıda ve kalabalıkta olmaktan çekinirler çünkü kendilerini savunmasız hissederler. Agorafobisi olan kişiler girdikleri ortamda ihtiyaç duyduklarında yarım alamayacaklarını düşünürler ve orada panik atak geçirmekten çekinirler. Agorafobi tedavisinde en yaygın yöntem anksiyete ilaçları ve antidepresanlardır ve tedavi sırasında nefes egzersizleri de önemlidir. Agorafobi her yaşta görülebilir ve farklı hastalıklardan kaynaklanabilir. Biyolojik nedenler, kalıtsal nedenler ve psikososyal nedenler gibi üç temel ana başlık altında gruplanabilir. Biyolojik nedenler, kişinin sinir sisteminden kaynaklanan sorunlardan oluşabilir, kalıtsal nedenler ise kişinin yakınlarında daha önce böyle rahatsızlıkların görülmesidir. Psikososyal nedenler, küçük yaşta bir yakının kaybedilmesi gibi travmatik olaylardan kaynaklanan nedenlerdir. Agorafobi genellikle 15-35 yaşları arasında ve kadınlarda daha sık görülür.

Sosyal fobi, kişinin bulunduğu ortamlarda küçük duruma düşme, dışlanma, aşağılanma korkusudur. Bu kişiler kalabalık yerlerde konuşma yapamazlar ve genellikle kalabalık ortamda yemek yemekten kaçınırlar. Kendilerinin sürekli çevresindeki insanlar tarafından kontrol edildiklerini düşünürler. Bu yünden sosyal fobi kişinin okul ya da iş hayatını olumsuz etkiler. Ayrıca sosyal fobi depresyon, alkol bağımlılığı gibi sorunlara neden olabilir. İlaç tedavisi ve psikoterapi ile olumlu sonuçlar alınabilir ancak tedavinin yarım yarıda kesilmesi durumunda problemler yeniden gün yüzüne çıkabilir. DSM’ ye göre, kişinin sosyal fobinin mantıksız olduğunun bilincinde olması gerekir ve bu durumun en az 6 aydır var olması gerekiyor.

Seçici konuşmamazlık (selektif mutizm) bozukluğu, genellikle çocuklarda görülen kaygı bozukluğudur. Bu kişiler bir bozukluk olmamasına rağmen konuşmada zorluk çekerler. Bu bozukluğun süresi bir ay ya da daha uzun sürebilir. Kişinin konuşma becerisine sahip olmasına rağmen çeşitli ortamlarda konuşmaması durumudur. Mutizm kişinin hayatını olumsuz etkileyeceği için tedavisi önemlidir. Seçici konuşma bozukluğunun sembiotik mutizm, reaktif mutizm, pasif agresif mutizm ve konuşma fobisi gibi alt dallar vardır. Total mutizm genellikle yetişkinlerde görülür. Selektif mutizm belirli ortam ve kişilerde konuşma gerçekleşmezken total mutizm ise neredeyse hiçbir kişi ve ortamda iletişim gerçekleşmez. Kişi iletişim kurmak istediği nadir durumlarda genellikle yazılı olarak gerçekleştirir.

Panik bozukluk, birçok insanda görülen duygu durum bozukluğudur. Panik bozukluğu olan kişilerde beklenmedik bir anda ortaya çıkan iç sıkıntısı ve kötü bir şey olacağına dair korkular olur. Bu kişiler kontrol kaybı korkusundan dolay dışarı çıkamazlar ve bu durum onları okula işe ya da sosyal faaliyetlerden kaçınır hale getirir. DSM’ ye göre panik atak belirtileri titreme, terleme, boğulma hissi, çarpıntı ve kalp atışlarının hızlanması şeklidedir. Panik bozukluğun tedavisi seratonin arttıran ilaçlar ve psikoterapi ile yapılabilir ve kişi normal yaşantısına geri dönebilir.

Kaygı bozuklukları insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkiler ve onları yaşamdan soyutlar. Bu kişilerde bazı bağımlılık yapan tüketim ürünlerine sınırlama getirilmesi gerekir. Kaygı bozukluğu beraberinde başka rahatsızlıklara neden olabilir bu yüzden anksiyete bozukluğu yaşayan insanlar hayatlarında sağlıklı devam edebilmeleri için uygun tedaviyi görmelidir.

Anksiyete, şiddetli bir korku ve panik duygusu hissidir. Çoğu kişi yaşamdaki önemli olaylar öncesinde kendisini korkmuş, endişeli hissedebilir. Bu doğal bir duygu durumudur. Beklenen önemli olay sona erdiğinde korku, panik ve anksiyete duyguları da sona erer. Ancak kişi, korku ve panik duygusunu beklenen olay geçtikten sonra bile yaşam kalitesini bozacak, gündelik hayatındaki işlevselliğini etkileyecek düzeyde hissediyorsa kişide bir anksiyete problemi olduğundan söz edilebilir.

Anksiyete belirtileri nelerdir?

 1. Sinirli, gergin, öfkeli,
 2. Huzursuz hissetme,
 3. Sebepsiz yere kötü bir şey olacakmış gibi hissetme,
 4. Panik duygusu,
 5. Kalp atışlarında artma,
 6. Nefes alışın hızlanması,
 7. Rahatsız edecek düzeyde terleme,
 8. Ellerde titreme,
 9. Kendini zayıf, güçsüz hissetme hali,
 10. Dikkati kaygı yaratan düşünceden uzaklaştırmakta zorlanma, bu düşünceden kurtulamadığı için diğer işlere odaklanmada güçlük,
 11. Konsantrasyon ve odaklanma problemi,
 12. Uykuya dalmakta güçlük yada uykunun bölünmesi ,kaliteli uyuyamama,
 13. Mide problemleri, hazımsızlık,
 14. Kaygıyı kontrol etmede güçlük,
 15. Anksiyete ye neden olduğu düşünülen durumlardan kaçınma isteği veya kaçınma davranışı.

Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişilerde kaygı seviyesinin yükseldiği durumlarda yoğun bir panik duygusunun yanında ellerde aşırı terleme, kalp atışlarında hızlanma, nefes almakta zorluk çekme, şiddetli baş ağrıları, mide bulantıları ve krampları, sık idrara çıkma gibi fiziksel belirtiler de görülebilir.

Araştırmalar, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan anksiyete (kaygı) bozukluklarında hem genetik hem de çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığını ortaya koymaktadır. Araştırmacılar özellikle erken yaşta yaşanan travmatik olayların bireylerin korku işleme mekanizmalarında hassasiyete yol açarak, ileri yaşamında stresörlere (stres nedenlerine, tetikleyicilerine) karşı fazla duyarlı hale gelmelerine yol açtığını da belirtiyor.

Anksiyete, normal ve patolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Normal anksiyete, tehdide tepki gösterme kapasitesinin bir anlatımıdır. Bu durumun nörofizyolojik bir temeli vardır, ancak burada hangi yaşantının tehdit edici olduğunun bilinmesi bireyin öğrenmesine, yaşamında karşılaştığı olaylara ve onların birey için olan etkisine ve önemine bağlıdır.

Patolojik anksiyete, kaygı ile aynı anlamda kullanılır. Kişi, bunu içinde sanki kötü bir haber alacakmış, bir felaket olacakmış gibi nedeni bilinmeyen, içten gelen bir sıkıntı, bir endişe duygusu olarak algılar ve tanımlar. Çok hafif tedirginlik ve gerginlik duygusundan panik derecesine varan farklı yoğunlukta olabilir. Ağır derecelerinde, kişi en güçlü fiziksel ağrının dahi bu denli rahatsız edici olmadığını belirtir.

Anksiyete, tehdide karşı gelişen bir tepki olup geleceğe yöneliktir. Korku; acı veren ve tehlikeli bir uyarana karşı gelişen bir tepkidir. Bir kendini savunma içgüdüsüdür. Kaygı, nesnesi belirlenememiş veya tanınmayan, tehlike olasılığı içeren durumlarda ortaya çıkan, korkuya benzer bir tepkidir. Korkudan farkı, kaygının nesnesinin belirsiz oluşudur ve asıl tehdit ve rahatsız edici olan bu belirsizliklerdir.

Anksiyete rahatsız eden, yersiz korku duygusudur ve sıklıkla fizyolojik belirtilerle birliktedir. Anksiyete bozukluğu ise anksiyete ye bağlı belirgin sıkıntı ve işlev bozukluğu anlamındadır.

Anksiyeteli hasta değerlendirilirken, anksiyetenin normal ve patolojik tipleri ayırt edilmelidir. Anksiyete büyümeye, yeni ve denenmemiş şeyleri denemeye ve bireyin kendi kimliğini ve yaşamın anlamını bulmaya doğal olarak eşlik eder ve bu son derece normal ve gereklidir. Patolojik anksiyete ise tersine, verilen uyarıya şiddet veya süre olarak uygunsuz bir yanıttır. Tehlike geçtikten sonra da devam eder veya ortada tehlike yokken dahi varmış gibi sebebi bilinmeyen yoğun bir kaygı hissedilir.

Anksiyeteye üç farklı öge eşlik eder:

Bedensel (somatik) öge anksiyetenin yarattığı kalp çarpıntısı, terleme, artmış uyarılmışlık (irritabilite) gibi fiziksel belirtileri; bilişsel öge zihni istemsiz meşgul eden, anksiyeteyi uyarıcı-artırıcı-sürdürücü olan tehlike odaklı belirtileri; davranışsal öge tehdit algısına yanıt olarak korunma amaçlı aktif kaçınma eylemini kapsar. Bu belirtiler değerlendirildiğinde, anksiyetenin sadece anksiyete bozukluklarına özel bir durum değil, diğer psikiyatrik bozukluklarda da görülebilecek bir belirti olabileceğini unutmamak gerekir.

  Anksiyete bozuklukları türleri nelerdir?

 1. Obsesif – kompulsif bozukluklar,
 2. Panik atak,
 3. Travmatik stres bozukluğu (TSSB)
 4. Genel anksiyete bozukluları
 5. Sosyal fobi
 6. Özgül fobi

Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesine engel olacak, işlevselliğini bozacak şiddette yoğun ve süreğen bir kaygı durumu yaşamasıyla kendisini gösterir. Bu şiddetli ve yoğun kaygı duygusuna, huzursuzluk, daimi yorgunluk hissi, konsantre olmakta güçlük, kaslarda istemsiz kasılma ve uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte güçlük gibi semptomlar da eşlik edebilir. Yoğun kaygı oluşturan durumlar çoğunlukla günlük ev işleri, rutin toplantılar, işle ilgili olağan durumlar gibi günlük hayatta da kendisini gösterir.

 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanı Ölçütler (DSM 5 )

 1. En az 6 ay süreyle, hemen her gün, birçok olay ya da etkinlik hakkında (iş başarısı, okul başarısı vs.) aşırı kaygılanma ve kuruntulara (evham) kapılma
 2. Kendini kuruntulara kapılmaktan alıkoyamama
 3. Kaygı ve kuruntu, aşağıdaki 6 belirtiden en az üçüne eşlik eder:

(NOT: Çocuklarda sadece bir tanesinin olması yeterlidir).

 1. Huzursuzluk, aşırı heyecan duyma ya da endişe (sürekli diken üstünde olma)
 2. Kolay yorulma
 3. Odaklanma problemi ya da zihnin durmuş gibi olması,
 4. İrritabilite (Hafif uyaranlara karşı aşırı tepki verme durumu)
 5. Kas gerginliği
 6. Uyku bozukluğu

Kaynak: DSM 5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı, 2014

Panik Atak: Panik atak yaşayan kişiler ortada hiçbir neden ya da uyaran yokken birden ortaya çıkan yoğun bir korku ve panik hissine kapılırlar. Panik atak yaşayan kişilerde ayrıca ellerde terleme, göğüs ağrısı, fazla hızlı ya da düzensiz kalp atışları, nefes alamadığını hissetme gibi fiziksel belirtiler de görülebilir. Panik atak yaşayan kişiler çoğunlukla bu durumu “kalp krizi geçiriyorlarmış” ya da “boğuluyorlarmış” gibi ifade edebilirler.

Sosyal Kaygı Bozukluğu: Sosyal fobi olarak da adlandırılan sosyal kaygı bozukluğunda bireyler sosyal hayata karşı aşağılanacakları, reddedilecekleri ya da beğenilmeyecekleri gibi endişelerle yoğun bir kaygı duygusuna kapılırlar. Bu nedenle sosyal kaygı bozukluğu yaşayan kişiler diğer insanlarla bir araya gelmekten kaçınabilirler. Sosyal kaygı bozukluğunun en belirgin örnekleri toplum önünde konuşmaktan aşırı korkma, yeni insanlarla tanışmaktan çekinme, kaçınma ya da toplum içinde yemek yeme ve bir şeyler içmekten çekinme, kaçınma şeklinde kendisini gösterir.

Fobiler: Fobiler, kişide belirli bir obje ye da durumlara karşı gösterilen aşırı korku olarak ifade edilir. En sık rastlanan fobiler uçak fobisi, yükseklik fobisi, kedi – köpek fobisi, kapalı yerde kalma fobisi (klostrofobi), açık alanlara çıkma fobisi (agorafobi) olarak sıralanabilir. Fobiye neden olan objeye karşı duyulan korku bazen o kadar şiddetli olabilir ki kişiler günlük aktivitelerinde zorlanmaya ve işlevselliğini yitirmeye başlayabilir.

Agorafobi: Agorafobi, kişinin panik atağa neden olacağını düşündüğü yerlerden ve durumlardan uzak durmasına neden olan bir anksiyete bozukluğudur. Agorafobisi olan kişiler kendilerini savunmasız hissettikleri için açık alanlarda olmaktan kaçınırlar.

Bir sağlık sorununa bağlı anksiyete bozukluğu: Fiziksel bir sağlık sorunun neden olduğu, şiddetli panik ve anksiyete semptomlarını içeren anksiyete bozukluğudur.

 Seçici Konuşmazlık Bozukluğu: Çocuklarda görülen bir anksiyete bozukluğudur. Seçici konuşma bozukluğu olan çocuklar konuşma yetilerinde fiziksel bir problem olmamasına rağmen bazı ve seçili durumlarda konuşmazlar. Belirli kişilere, ortamlara özel olabilir. Seçici konuşmazlık bozukluğu olan bir çocuk okulda hiç konuşmazken, evde ailesiyle rahatlıkla iletişim kurabilir. Bu durum çocuğun okuldaki başarısını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu: Ayrılma kaygısı bozukluğu çocukluk çağında görülen, çocuğun ebeveynlerinden ayrılmaya karşı gösterdiği şiddetli kaygıyı ifade eden bir kaygı bozukluğu türüdür.

DSM-IV-TR’ye göre Travma ile ilişkili bozukluklar ve Obsesif Kompulsif Bozukluk ayrı kategorilerinde yer alırken; panik bozukluğu, fobik bozukluklar, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu anksiyete bozuklukları kategorisini oluşturmaktadır. Ayrılma anksiyetesi bozukluğu bu kategoriye yeni eklenmiştir.

DSM beşinci baskısıyla kullanıma sunulmuş olup anksiyete (kaygı) bozuklukları, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, seçici konuşmama (mutizm), toplumsal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), panik bozukluğu, agorofobi, yaygın anksiyete bozukluğu, maddenin (ilacın) yol açtığı anksiyete bozukluğu, başka bir sağlık durumuna bağlı anksiyete bozukluğu, tanımlanmış diğer bir anksiyete bozukluğu ve tanımlanmamış anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılmıştır.

Kaynak: Anatolian Journal of Psychiatry 2017; 18(Suppl.2):45-50

Tıbbi Nedenlere Bağlı: Bazı bireylerde anksiyete, altta yatan tıbbi bir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda ise anksiyete belirtileri tıbbi bir rahatsızlığın ön işaretçileri olabilir. Anksiyete belirtilerine neden olabilecek bazı tıbbi durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 1. Kalp hastalıkları
 2. Diyabet
 3. Tiroid problemleri, hipertiroid,
 4. Solunum yolu problemleri, astım
 5. Madde bağımlılığı ya da yoksunluk
 6. Kronik ağrılar ve huzursuz bağırsak sendromu
 7. Savaş/Kaç mekanizmasını etkileyebilecek nadir tümörler

Anksiyete bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Anksiyete konusunda en sık tercih edilen yöntemler ilaç kullanımı ve psikoterapi uygulamalarıdır. Anksiyete bozuklularının tedavisinde en sık kullanılan psikoterapi uygulamaları Konuşma Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamalarıdır. Bilişsel Davranışçı Terapi kişilerde anksiyete ye yol açan düşünce kalıplarını yeniden irdelemelerine ve işlevsel olmayan düşünce sistemlerinden kurtulup yerine farklı davranış alışkanlıkları edinmelerine olanak sağlayan bir psikoterapi türüdür.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Anksiyete Tedavisinde Kullanımı

Ortalama 1 yıl ilaç tedavisini gerektiren yaygın anksiyete bozukluğunda en etkili tedavi yöntemi bilişsel-davranışçı terapidir. Bir çok çalışmada bilişsel terapilerin, davranışçı terapi dahil tüm psikoterapi yöntemlerinden daha yararlı olduğu görülmüştür.

Bilişsel terapi, anksiyete tedavisinde hemen hemen tüm uzmanların ilk tercihi olarak öne çıkmaktadır. Anksiyete bozukluğu bulunan hastaların büyük çoğunluğu m12 veya daha az terapi seansı ile iyileşir. Terapinin etkinliği bireye göre ve yaşanılan problemin yoğunluğuna göre değişim göstermektedir.

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde bilişsel terapi modelini, bir durumun tehlikeli olduğuna dair mevcut olan yargılar oluşturur. Anksiyete bozukluğunda bilişsel şema olarak durumun tehlikesi, potansiyel zararın olasılığı, tehlikelerin yakınlığı ve derecesi ile zarara karşı koyma, tehlikeyi etkisizleştirme ve onunla mücadele etme yeteneğini kaybetme düşüncesi hastalığın odak noktasıdır. Olabilecek en kötü senaryo ,tehdit edici senaryoyu aşırı önemseme ve tehdit edici yorumları belirsiz uyarıcılara dayandırma, anksiyeteli hastaların ortak özelliğidir.

Bireyin belirsiz tehdit senaryoları hakkında ne düşündüğünü ve onları neye dayandırdığını belirleyen şemalar anksiyete bozukluğunu ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Psikoterapi seansları bu olumsuz, hatalı şemalar ve inanç kalıpları üzerinden yürütülmekte farklı metaforlardan ve tekniklerden terapi süreci çerisinde ayrıca yararlanılmaktadır.

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde öncelikle anksiyeteyi normalleştirmek ve hastanın semptomlarını anlaması hedeflenir. Hasta endişe ve korkunun doğal bir tepki olduğunu, anksiyetenin tüm insanlarda mevcut bir alarm sistemi olduğunu öğrendiğinde öfke, gerilim, uyku bozukluğu, dikkat dağılması, çarpıntı, nefes darlığı, nefes sıkışması, terleme gibi şikâyetlerinin kötü şeylerin değil, anksiyetenin bulguları olduğunu anlayacaktır.

Tedavinin sonraki aşamasında endişelenmeye neden olan düşünceleri tanımlama ve onlarla mücadele sağlanır. Aşama aşama psikolojik tehlike ile ilgili tehdit edici otomatik düşünceler, bu düşüncelere karşı koyma ve onları yalanlama becerisini kazandırma yoluna gidilir. Zaman içinde tehlike ve anksiyete hakkında çarpıtılmış düşüncelere neden olan uyumsuz bilişsel şemalar ve inançlar ele alınır. Hayal egzersizleri, bireysel karşı koyma teknikleri, düşünce günlüğü, bedensel egzersiz gibi yöntemler de bilişsel terapi içinde kullanılır.

Kaygı (anksiyete) bozukluğu, insanların günlük hayatta yaşadıkları olaylara karşı sürekli endişe duyma halidir. Olaylara karşı olumsuz bakarlar ve çoğunlukla başlarına kötü bir olay geleceğine inanırlar ve bu kişiler farklı deneyleri yaşamaktan korkup kendilerini geri plana çekmek isterler. Anksiyete problemi olan kişiler, iş hayatlarında, sağlık problemlerinde ya da özel hayatlarında sürekli bir endişe içinde olurlar. Kaygı bozukluğu kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz olaylardan ya da kalıtımsal faktörlerden kaynaklanabilir. Anksiyete bozukluğunun duygusal ve fiziksel olarak çok sayıda belirtisi vardır. Aşırı sinirlilik ve gergin olma, sürekli olumsuzluk düşünme ve kendini tehlikede hissetme hali duygusal belirtileri arasındayken nefes almada zorlanma, terleme, halsizlik ve titreme de fiziksel belirtiler arasındadır.

Kaygı bozukluğunun teşhis edilmesi ve tedavisi kişi için çok önemlidir çünkü eğer tedavi edilmezse kaygı, zamanla ilerleyerek kişilerin günlük yaşamlarında işlev bozukluklarına neden olabilir ve bunların yanında ilerleyen dönemlerde depresyona yol açabilir. Anksiyete bozukluğun birden fazla türü vardır. Agorafobi, sosyal fobi, seçici-total konuşmamazlık bozukluğu (mutizm), panik bozukluk bunlardan birkaçıdır.

Agorafobi, kişinin açık alanlarda ve kapalı alanlarda bulunma korkusudur. Bu insanlar toplu taşıma kullanmaktan, araç kullanmaktan, tek başına dışarıda ve kalabalıkta olmaktan çekinirler çünkü kendilerini savunmasız hissederler. Agorafobisi olan kişiler girdikleri ortamda ihtiyaç duyduklarında yarım alamayacaklarını düşünürler ve orada panik atak geçirmekten çekinirler. Agorafobi tedavisinde en yaygın yöntem anksiyete ilaçları ve antidepresanlardır ve tedavi sırasında nefes egzersizleri de önemlidir. Agorafobi her yaşta görülebilir ve farklı hastalıklardan kaynaklanabilir. Biyolojik nedenler, kalıtsal nedenler ve psikososyal nedenler gibi üç temel ana başlık altında gruplanabilir. Biyolojik nedenler, kişinin sinir sisteminden kaynaklanan sorunlardan oluşabilir, kalıtsal nedenler ise kişinin yakınlarında daha önce böyle rahatsızlıkların görülmesidir. Psikososyal nedenler, küçük yaşta bir yakının kaybedilmesi gibi travmatik olaylardan kaynaklanan nedenlerdir. Agorafobi genellikle 15-35 yaşları arasında ve kadınlarda daha sık görülür.

Sosyal fobi, kişinin bulunduğu ortamlarda küçük duruma düşme, dışlanma, aşağılanma korkusudur. Bu kişiler kalabalık yerlerde konuşma yapamazlar ve genellikle kalabalık ortamda yemek yemekten kaçınırlar. Kendilerinin sürekli çevresindeki insanlar tarafından kontrol edildiklerini düşünürler. Bu yünden sosyal fobi kişinin okul ya da iş hayatını olumsuz etkiler. Ayrıca sosyal fobi depresyon, alkol bağımlılığı gibi sorunlara neden olabilir. İlaç tedavisi ve psikoterapi ile olumlu sonuçlar alınabilir ancak tedavinin yarım yarıda kesilmesi durumunda problemler yeniden gün yüzüne çıkabilir. DSM’ ye göre, kişinin sosyal fobinin mantıksız olduğunun bilincinde olması gerekir ve bu durumun en az 6 aydır var olması gerekiyor.

Seçici konuşmamazlık (selektif mutizm) bozukluğu, genellikle çocuklarda görülen kaygı bozukluğudur. Bu kişiler bir bozukluk olmamasına rağmen konuşmada zorluk çekerler. Bu bozukluğun süresi bir ay ya da daha uzun sürebilir. Kişinin konuşma becerisine sahip olmasına rağmen çeşitli ortamlarda konuşmaması durumudur. Mutizm kişinin hayatını olumsuz etkileyeceği için tedavisi önemlidir. Seçici konuşma bozukluğunun sembiotik mutizm, reaktif mutizm, pasif agresif mutizm ve konuşma fobisi gibi alt dallar vardır. Total mutizm genellikle yetişkinlerde görülür. Selektif mutizm belirli ortam ve kişilerde konuşma gerçekleşmezken total mutizm ise neredeyse hiçbir kişi ve ortamda iletişim gerçekleşmez. Kişi iletişim kurmak istediği nadir durumlarda genellikle yazılı olarak gerçekleştirir.

Panik bozukluk, birçok insanda görülen duygu durum bozukluğudur. Panik bozukluğu olan kişilerde beklenmedik bir anda ortaya çıkan iç sıkıntısı ve kötü bir şey olacağına dair korkular olur. Bu kişiler kontrol kaybı korkusundan dolay dışarı çıkamazlar ve bu durum onları okula işe ya da sosyal faaliyetlerden kaçınır hale getirir. DSM’ ye göre panik atak belirtileri titreme, terleme, boğulma hissi, çarpıntı ve kalp atışlarının hızlanması şeklidedir. Panik bozukluğun tedavisi seratonin arttıran ilaçlar ve psikoterapi ile yapılabilir ve kişi normal yaşantısına geri dönebilir.

Kaygı bozuklukları insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkiler ve onları yaşamdan soyutlar. Bu kişilerde bazı bağımlılık yapan tüketim ürünlerine sınırlama getirilmesi gerekir. Kaygı bozukluğu beraberinde başka rahatsızlıklara neden olabilir bu yüzden anksiyete bozukluğu yaşayan insanlar hayatlarında sağlıklı devam edebilmeleri için uygun tedaviyi görmelidir.

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu alanında hizmet verilmektedir.

Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 239 0074

Arayınız...
Verified by ExactMetrics