ailede-kriz

Yaşam içerisinde pek çok kriz durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Hayatın içerisinde durağanlık görebilmek mümkün değildir. .


 Aile içinde krize neden olabilecek pek çok husus vardır. Bunlara örnek olarak;

  • Aile kayıp yaşanmış olabilir. Bu kayıplar çok üzücüdür ve geri dönüşü mümkün değildir. Bu duruma uyum sağlayabilmek ve açılan gediği kapatabilmek zaman alabilecektir.
  • İş ve ekonomik sorunlarla ilgili problem yaşanabilir. Ailenin geçimini sağlayan bireyler işsiz kalmış olabilir. Bu durum bireylerin alıştıkları standartın dışına çıkmasına ve bu durum karşısında zorlanmasına neden olabilir.
  • Eşler ayrılabilir, çocuklar varsa çocukların durumu hakkında endişeler ortaya çıkabilir. Bununla birlikte boşanmaya neden olan sebep de başlı başına yeni bir kriz doğurabilir. Örneğin; aldatmak gibi…

Ailede zorlu bir hastalık baş göstermiş ve aile fertleri bu hastalıkla boğuşuyor olabilir. Bu durum aileyi maddi ve manevi anlamda yıpratmış olabilir. Ailenin bütün fertleri ciddi anlamda hassaslaşmış ve sinirler gerilmiş olabilir.

Yukarıda saydığımız krizler aile fertleri üzerinde oldukça ağır ve yorucu ruhsal ve fiziksel etki bırakabilir. Bu kriz dönemlerinin daha sağlıklı atlatılabilmesi için birtakım hususlara dikkat etmek faydalı olabilir. Peki bu hususlar nelerdir?

  • Ailenin içinde bulunduğu durum çok zor olabilir ancak buna rağmen ümit var olmak ve problemin çözümü için azami gayret göstermek,
  • Aile fertleri ile bir arada olmaya önem göstermek ve iletişim kopukluğunun önüne geçmek,
  • Aile fertlerinin yaşadığı gerginlik ve kaygılarla mücadele edebilmek için bireylere güven vermek,
  • Ailenin omuzlarına yüklenen ağırlığı eşit bir biçimde sırtlamaya çalışmak ve görev dağılımını adil bir biçimde yapmak,
  • Gereksiz tartışmalardan uzaklaşıp çözüme odaklanmaya çalışmak,
  •  Günah keçisi aramakla meşgul olmayıp çözüm yolları bulabilmek için gerçekçi bir biçimde olaya yaklaşıp problemin ana nedenini tespit etmek,
  • İçinde bulunduğunuz krizle mücadelede yükünüzü hafifletebilecek kaynakları tespit etmek ve bu kaynakları sağlamak adına faaliyetlerde bulunmak gibi…

 Yukarıda saydığımız maddeler ailenin içinde bulunduğu kriz dönemini daha hafif ve onarılabilir biçimde atlatmasına yardımcı olabilir.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics