psikososyal destek

Psikososyal kelimesi, birbirini sürekli etki altına alan ruhsal ve sosyal durumların etkileşimini anlatmak için kullanılır. Pek çok sosyal durum karşısında sağlanabilecek bir hizmet türüdür. İçerisinde pek çok noktayı barındırır. Afet sonrası psikososyal destek, öğrencilere yönelik psikosoyal destek, şiddete ve istismara uğramış bireylere yönelik psikososyal destek, bakımevi ve huzur evinde kalan yaşlı bireylere yönelik verilen psikososyal destek psikososyal destek çeşitlerine örnek olarak verilebilir. Amaç bireylerin yaşadıkları sosyal, ruhsal ve duygusal problemleri aşmalarına yardımcı olmak ve bu yardımı profesyonel çerçeve içerisinde yapıp bireyin işlevselliğini tekrar kazandırmak ya da güçlendirmektir.

Her disiplinin kendi içerisinde bazı kuralları ve yöntemleri vardır. Bu durum psikososyal destek hizmetleri içinde gereklidir.

Bu kurallar şöyle sıralanabilir:

  • Mağdur olan bireylere empati ve duyarlılık gibi temel ilkeleri baz alarak psikolojik destek sağlamak, gerekli olduğu durumlarda psikiyatrik hizmetlere sevk etmek,
  • Problemden etkilenen mağdurun içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ruhsal durumuna uygun bir biçimde yardım etmek ve müdahalede bulunmak,
  • Mağdurun yaşadığı durumun netlik kazanması için mağdura ve çevresine gerekli bilgileri sağlamak,
  • Mağdura ve ailesine kendi ihtiyaçları belirlemeleri konusunda yardımcı olmak ve bunu nasıl sağlayabilecekleri konusunda yol göstermek,
  • Mağdurun mağduruyetini gidermesi için devletin sunmuş olduğu imkanlara kavuşmasını sağlamak,
  •  Acil durumlarda harekete geçecek olan kurumlarla iş birliği sağlamak,
  •  Psikososyal müdahalenin uygulanacağı kişilere pasif mağdur olarak değil, zorluklar atlaşmış güçlü bireyler olarak bakmak,
  • Müdahalelerin devamlılığı ve sürdürülebilirliği sağlamak,
  • Olaya maruz kalan mağdurun verdiği tepkileri anormal olaylara verilmiş normal tepkiler olarak adlandırmak
  • Psikososyal müdahalelerde basit, açık ve güvenilir olmak,

 Bu prensiplerden bazılarına örnek olarak verilebilir.

Özetle;

Psikososyal destekte amaç, bireyi afetlere, travmalara ve bunların etkilerine karşı korumak, bireyleri ruhsal anlamda güçlendirmek ve mağduriyetle birlikte ortaya çıkan işlev kayıplarının önüne geçip, bireyin tekrardan işlevsel olduğu dönemlere dönmesini sağlamaktır.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics