öfke-kontrolü

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Eşler Arası Öfke Kontrolü alanında hizmet verilmektedir. Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 329 0074

Öfke Nedir?

 • Öfke, son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli bir duygudur.
 • Öfke, duygusal bir tepki olmasıyla beraber uyarıcı bir işarettir. Kişiyi tehditlere karşı uyaran, kişinin kendisini korumasına olanak sağlayan ve yeni öğrenmeler için bir motivasyon sağlayan bir kaynaktır.
 •  Öfke, sınırlandırılabildiği sürece sağlıklıdır ancak kontrol edilmediğinde kişinin kendisi ve çevresi için zararlı olabilir.
 • Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkâr edilmemesi, bastırılmaması, kabul edilmesi ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir.
 • Öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde son derece sağlıklı bir duygudur. Ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir. Öfke çocuk istismarı, ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz gibi sorunlarda görülebileceği gibi birçok sosyal ve kişisel problemin ortaya çıkışında rol oynar.
 • Öfke kişiler arası ilişkilerde problem yaşanan birçok durumda önemli bir etkendir ve bireylerin iş ve aile yaşantılarına ilişkin ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Öfke ile etkin bir biçimde baş edememe ve kısıtlı problem çözme becerileri nedeniyle birey sosyal ilişkilerden kaçınır. Öfke ile etkin bir biçimde baş edememe sonucunda kişilerde sigara kullanma, madde bağımlılığı, yeme bozuklukları ve depresyon gibi sorunlar açığa çıkabilir.
 • Öfkeyi kontrol etme ile ilgili sorunları olan bireyler sıklıkla diğer duygularını da uygun bir şekilde ortaya koyma güçlüğü çekerler ve bu kişilerde gerginlik stres gibi ruh sağlığını tehdit eden kronik problemler ortaya çıkabilir. Uygun yollarla ifade bulamayan öfke, saldırganlık ve düşmanlık duyguları kişilerde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkarabilir
 • Çiftlerin kendi öfkelerini, kaynaklarını ve öfkeyi ortaya koyma biçimlerini anlaması çok önemlidir.

Öfke Ne Değildir?

 • Öfke bir problem çözme aracı, intikam yolu veya öç alma değildir.
 • Öfke başkalarını suçlama biçimi değildir.
 • Öfke şiddet göstermeye veya suç işlemek için bir neden değildir.
 • Öfke başkalarını kontrol etme yolu değildir.
 • Öfke bir haklı olma yolu değildir
 • Evlilikte öfke yönetimi sorunları, eşlerden birinin ya da ikisinin öfke duygusunu kontrol edememesi, öfkenin evliliklerini ciddi bir şekilde etkilemesidir, bazı durumlarda boşanmaya kadar götürebilmesidir.

Evlilikte Öfkenin Nedenleri

Evlilikle öfke yönetim sorunlarından, eşler arasındaki birçok farklı nedenden veya eşlerden birinin yaşadığı, hissettiği bir nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Ekonomik problemler, iş stresi, eşlerden birinin ailesinde öfke kontrol problemi olması ve bu sebeple şiddete maruz kalması, evlilikte iki kişi dışında birçok kişinin de aile içi problemlere dahil olması, kök ailelerin evliliğe aşırı müdahale etmesi ve bireysel problemler evlilikte öfkeye sebep olabilir.

Psikolojik nedenler

 • Öfkeye ve şiddete yatkın kişilik yapısı,
 • Öfkesini kontrol edemeyen bireylerin kişilik özellikleri,
 • Evlilikte öfke yönetimi sorunları,
 • Çoğunlukla eşlerden birinin veya ikisinin de öfkesini kontrol edememesi gibi problemler sonucu öfke ortaya çıkar.

Öfke yönetimi olmayan bireyler kendi sorunları için başkalarını suçlamaya meyillidirler. Bu bireylerin duyguları aniden değişebilir, öz saygıları düşüktür ve buna rağmen kendilerini dışarıya çok özgüvenli göstermeye çalışırlar. Öfke sorunu yasayan eşler öfkeli davranışlarının eşlerine zarar verdiğini kabul etmezler. Çok çabuk alınganlık gösterirler.

Evlilikte Öfke Yönetiminin Sağlanması İçin Neler Yapılmalıdır?

 • Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için öncelikle varlığının kabul edilmesi ve tanınması gerekir.
 • Öfkenin ifadesi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir Bazı kişiler bu tür duygularını sıklıkla bastırmayı, yok saymayı ya da inkâr etmeyi tercih ederken, diğerleri öfkeyi bir süre bastırıp daha sonraları patlamalar şeklinde ifade eder.
 • Evlilikte öfke yönetimi sorunları, eşlerin ortak çabaları sonucunda aşılabilir. Öfke yönetimi konusunda eşlerin yapması gereken ilk adım duyguları, düşünceleri biriktirmemektir. Hissedilen duyguları ve düşünceleri biriktirmeden eşle paylaşmak, öfke duyulduğu anda eşe karşı daha açık olmak öfkenin birikmesine ve başka bir konuşma sırasında daha büyük bir patlama yaşanmasına engel olacaktır. Böylece sorun büyümeden halledilmiş olacaktır. Öfkenin bastırılmaması da kabul edilmesi de evlilikte sorunların daha fazla büyümeden halledilmesi konusunda bir adımdır.
 • Evlilikte öfke yönetim sorunlarının aşılabilmesi için öfkenin nedenin anlaşılması gerekir. Eşlerin öfkelenmesine sebep olan şeyin ne olduğunun bilinmesi öfke yönetimini çok daha kolaylaştıracak, öfke duymaya sebep olan konu hakkında bir çözüm bulunması için bir adım olacaktır.

Yukarıda bahsedilen öfke yönetim sorunlarını aşma çözümleri her zaman kişilerin birbirlerinin bedensel ve ruhsal sağlığına saygı duyduğu noktada geçerlidir. Öfke yönetim sorunlarına bağlı duygusal ve fiziksel şiddet konusunun çözümleri çok daha farklı olacaktır.

Evlilikte Öfke Yönetimi Sorunlarının Aşılması İçin Uygulanabilecek Yöntemler

Çift terapisi, aile terapisi ve bireysel terapi gibi yöntemlerle bir uzman yardımıyla aşılabilir. Buna ek olarak yoga, meditasyon ve nefes egzersizi sakinliğinizi korumanıza, duygularını kabullenmenize yardımcı olacak uğraşlarda öfke yönetimi sorunlarını aşmak için biz çözüm yolu olabilir.

Merkezimizde, 27 Yıllık deneyimli uzman kadrosuyla Eşler Arası Öfke Kontrolü alanında hizmet verilmektedir. Uzman desteği için hemen arayın!  TEL: 0532 329 0074

Arayınız...
Verified by ExactMetrics