Disleksi kendini okul öncesi dönemden başlayarak belli eden ancak kesin tanısı çocuk okumayı öğrendikten sonra konulan bir öğrenme güçlüğüdür.

Aslında okuma ve yazmayı öğrenmek hiç de kolay değildir; çünkü birçok bilişsel işlevin bir arada yürümesi gerekir. Normal ya da normalüstü zekâya sahiptirler.

Artikülasyon sorunları yani bazı kelimelerin ve harflerin telaffuzunda sorun yaşamak. Bu durum maalesef ebeveyn ve çevre tarafından ‘’sevimli’’ olarak görülür ve bu nedenle çokça pekiştirilir. ‘R’ harfini ‘Y’ gibi söylemek, ‘arı’ yerine ‘ayı’, ‘geliyorum’ yerine ‘geliyoyum’ demek en sık rastlanan telaffuz hatalarındandır.

Özel bir takım teknik ve materyallerden yardım alarak her çocuğun okuma becerileri geliştirilebilir. Okuma becerilerini geliştirmeye yönelik kullanılan en etkili programlardan biri PREP’tir..

 PREP hem okumada akıcılığı sağlamakta hem de çocuğun okuduğunu anlaması konusunda çocuğu desteklemektedir.

İdem psikoloji merkezi olarak disleksiye yönelik çalışmaları uzun yıllardır başarıyla sürdürmekteyiz.

Moxo Testi,Wisc-4 Zeka Testi, CAS Bilişsel değerlendirme ölçeklerinden biri yada bir kaçı problemin durumuna göre uygulanmaktadır.

Sizin Çocuğunuzda da bu sorunlar var ise merkezimizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Arayınız...
Verified by ExactMetrics