eylem atlas


MMPI ( Minnesota çok yönlü kişilik envanteri) uygulayıcı sertifika eğitimi.

Yetişkin testleri : Beck Depresyon, Beck Anksiyete, ADÖ, Pari, Yale Brown, Yiye uygulayıcı sertifika eğitimi.

Çocuk gelişim testleri: Cattel 2a, Cattel 3a, Gessel Testi, Frostig, AGTE, Metropolitan, Kelime Söyleyiş, Peabody uygulayıcı sertifika eğitimi.

Nörolojiktestler : Bender Gestalt, D2 Dikkat Testi, Trail Making, Saat Çizme uygulayıcı sertifika eğitimi.


Arayınız...
Verified by ExactMetrics